Výrok rozhodnutia :

Auto Poradca, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-4612/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti : Auto Poradca, s.r.o. so sídlom Sliezka 9, 831 03 Bratislava, IČO: 48 003 930 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.