Výrok rozhodnutia : ACC Finance s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-973/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ACC Finance s. r. o., so sídlom Alžbetin  Dvor   577,   900 42 Miloslavov, IČO: 47 537 116, podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v  sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov  a poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.