Výrok rozhodnutia :

Sberbank Slovensko, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9711/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o finančnom sprostredkovaní”) spoločnosti Sberbank Slovensko a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.