Výrok rozhodnutia : NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-293-318 k č.sp.: NBS1-000-061-006

Dátum vydania rozhodnutia: 21.6.2021
Dátum právoplatnosti rozhodnutia:
• prvostupňové a druhostupňové rozhodnutie od 30.6.2021

Druhostupňové rozhodnutie - Rozhodnutie bankovej rady 
Rozhodnutie je zverejnené v rozsahu výrokovej časti.

Prvostupňové rozhodnutie 
Rozhodnutie je zverejnené v rozsahu výrokovej časti.

Second instance decision - Bank Board decision 
The decision is published to the extent of its operative part.

First instance decision 
The decision is published to the extent of its operative part.

 

  • https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie%20Bankovej%20rady_20210621_zverejnenie_v20211101.pdf
  • https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie_20210419_zverejnenie_v20211101.pdf
  • https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Bank%20Board%20decision_20210621_published_v20211101.pdf
  • https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie_20210419_published_v20211101.pdf