Výrok rozhodnutia : Československá obchodná banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : NBS1-000-030-869

 

rozhodnutie v druhom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-030-869.pdf

 

rozhodnutie v prvom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-006-558.pdf