Výrok rozhodnutia :

DINAMIA s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-009-704 k č.sp.: NBS1-000-002-313

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti DINAMIA s.r.o., so sídlom Godrova 12, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 562 649 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a v sektore starobného dôchodkového sporenia.