Výrok rozhodnutia : AMI PARTNERS, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-1008/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") spoločnosti: AMI PARTNERS, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.