Výrok rozhodnutia :

AXIL SLOVAKIA s. r. o.

Číslo rozhodnutia : ODT-4234/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti AXIL SLOVAKIA s. r. o., so sídlom: Trnavská 112 A, 821 04 Bratislava, IČO: 50 259 571 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.