Výrok rozhodnutia :

CENTRAL EUROPE INVESTMENT SLOVAKIA, s. .r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-157-528 k č.sp.: NBS1-000-028-703

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti CENTRAL EUROPE INVESTMENT SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom: Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 849 038 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.