Výrok rozhodnutia :

REAL FIN, spol.s r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-010-580 k č.sp.: NBS1-000-002-711

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov spoločnosti REAL FIN, spol. s r.o., so sídlom Konštantína Čulena 14/8216, 917 01 Trnava, IČO: 36 219 932 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-104/2006/PAGP zo dňa 24. októbra 2006 a zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-7011/2014-1 zo dňa 21. júla 2014 tak, že ho zužuje o sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. Spoločnosť REAL FIN, spol. s r.o., so sídlom Konštantína Čulena 14/8216, 917 01 Trnava, IČO: 36 219 932 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.