Výrok rozhodnutia : e.i.com, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-1834/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti e.i.com, s.r.o. so sídlom Poľnohospodárska 27, 821 07 Bratislava, IČO: 46 948 309 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore:
1. poistenia alebo zaistenia.