Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
15.08.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-187-592 k č.sp.: NBS1-000-040-500 16.08.2019
14.08.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-187-176 k č.sp.: NBS1-000-038-410 16.08.2019
14.08.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-184-894 k č.sp.: NBS1-000-040-348 16.08.2019
30.07.2019 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung č.z.: 100-000-184-445 k č.sp.: NBS1-000-037-459 01.08.2019
29.07.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-184-191 k č.sp.: NBS1-000-039-547 02.08.2019
26.07.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-183-810 k č.sp.: NBS1-000-039-560 02.08.2019
25.07.2019

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-183-564 k č.sp.: NBS1-000-039-967 26.07.2019
25.07.2019

WESTech, spol. s r.o.

č.z.: 100-000-183-714 k č.sp.: NBS1-000-038-043 26.07.2019
25.07.2019

ČM GROUP s.r.o.

č.z.: 100-000-183-686 k č.sp.: NBS1-000-038-192 02.08.2019
23.07.2019 Global Travel, spol. s r.o. č. z.: 100-000-180-357 k č. sp.: NBS1-000-039-087 29.07.2019
23.07.2019 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. č.z.: 100-000-183-350 k č.sp.: NBS1-000-037-703 14.08.2019
23.07.2019 POHOTOVOSŤ, s.r.o. NBS1-000-030-800 29.07.2019
18.07.2019 Payment Institution NFD a. s. č. z.: 100-000-181-093 k č. sp.: NBS1-000-038-556 08.08.2019
17.07.2019

Eurovea byty, a.s.

č.z.: 100-000-181-463 k č.sp.: NBS1-000-039-481 18.07.2019
16.07.2019

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-182-080 k č.sp.: NBS1-000-037-199 22.07.2019
12.07.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-181-033 k č.sp.: NBS1-000-039-415 16.07.2019
12.07.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-181-045 k č.sp.: NBS1-000-039-419 16.07.2019
11.07.2019

Aquila Real Asset Finance III a. s.

č.z.: 100-000-180-221 k č.sp.: NBS1-000-039-259 15.07.2019
11.07.2019 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. č.z.: 100-000-181-222 k č.sp.: NBS1-000-039-154 22.07.2019
03.07.2019

HB REAVIS Finance SK VI s.r.o.

č.z.: 100-000-179-150 k č.sp.: NBS1-000-039-086 04.07.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>