Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
02.03.2020

PROSIGHT Slovensko a.s.

č.z.: 100-000-221-574 k č.sp.: NBS1-000-041-568 25.03.2020
28.02.2020

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-221-364 k č.sp.: NBS1-000-047-791 03.03.2020
28.02.2020

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-221-585 k č.sp.: NBS1-000-039-008 25.03.2020
28.02.2020

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

č.z.: 100-000-221-562 k č.sp.: NBS1-000-036-293 19.03.2020
28.02.2020

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

č.z.: 100-000-221-679 k č.sp.: NBS1-000-039-534 19.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-729 k č.sp.: NBS1-000-045-133 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-681 k č.sp.: NBS1-000-046-816 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-724 k č.sp.: NBS1-000-045-124 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-695 k č.sp.: NBS1-000-045-121 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-699 k č.sp.: NBS1-000-045-120 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-702 k č.sp.: NBS1-000-045-138 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-706 k č.sp.: NBS1-000-045-137 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-713 k č.sp.: NBS1-000-045-178 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-717 k č.sp.: NBS1-000-045-176 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-693 k č.sp.: NBS1-000-045-134 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-687 k č.sp.: NBS1-000-045-130 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-678 k č.sp.: NBS1-000-045-170 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-738 k č.sp.: NBS1-000-045-129 03.03.2020
28.02.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-221-658 k č.sp.: NBS1-000-045-177 03.03.2020
28.02.2020 Generali Poisťovňa, a. s. 100-000-220-599 20.03.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>