Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
24.09.2020

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-246-635 k č.sp.: NBS1-000-052-931 01.10.2020
30.09.2020

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-251-303 k č.sp.: NBS1-000-053-539 01.10.2020
30.09.2020

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-251-300 k č.sp.: NBS1-000-053-541 01.10.2020
23.09.2020

VINÁRSTVO HABSBURG, a.s.

č.z.: 100-000-251-010 k č.sp.: NBS1-000-053-630 29.09.2020
08.09.2020

Maxinn, s. r. o.

č.z.: 100-000-249-470 k č.sp.: NBS1-000-049-944 29.09.2020
23.09.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-251-044 k č.sp.: NBS1-000-053-644 28.09.2020
16.09.2020

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-249756 k č.sp.: NBS1-000-052-860 25.09.2020
21.09.2020

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-250-601 k č.sp.: NBS1-000-053-526 23.09.2020
21.09.2020

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-250-911 k č.sp.: NBS1-000-053-343 23.09.2020
09.09.2020

VALOR o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-248-862 k č.sp.: NBS1-000-052-555 23.09.2020
22.09.2020

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-251-156 k č.sp.: NBS1-000-048-478 22.09.2020
27.08.2020 RENOMIA, s.r.o. č.z.: 100-000-239-096 k č.sp.: NBS1-000-037-623 19.09.2020
07.09.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-246-354 k č.sp.: NBS1-000-052-787 18.09.2020
16.09.2020

UNIQA poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-250-399 k č.sp.: NBS1-000-049-929 18.09.2020
11.09.2020

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-249-914 k č.sp.: NBS1-000-053-025 17.09.2020
14.09.2020 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. č. z.: 100-000-250-282 k č. sp.: NBS1-000-053-466 17.09.2020
08.09.2020

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-249-355 k č.sp.: NBS1-000-052-160 16.09.2020
08.09.2020

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-248-602 k č.sp.: NBS1-000-044-808 14.09.2020
19.08.2020

4D Financial Consulting s.r.o.

č.z.: 100-000-246-363 k č.sp.: NBS1-000-052-500 11.09.2020
08.09.2020

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-248-946 k č.sp.: NBS1-000-053-269 11.09.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>