Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
14.12.2018 Payment Institution NFD, a. s. č.z. 100-000-143-150 k č.sp. NBS1-000-031-518 04.01.2019
14.12.2018 Amico Finance a. s. č.z.: 100-000-142-103 k č.sp.: NBS1-000-031-363 20.12.2018
12.12.2018 NN Životná poisťovňa, a.s. č.z: 100-000-142-567 k č.sp.: NBS1-000-028-033 14.12.2018
12.12.2018 POHOTOVOSŤ, s.r.o. NBS1-000-027-006 19.12.2018
12.12.2018 Prima banka Slovensko, a.s. NBS1-000-023-793 17.12.2018
12.12.2018

Exponea s.r.o.

č.z.: 100-000-140-603 k č.sp.: NBS1-000-031-092 14.12.2018
11.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-139-814 k č.sp.: NBS1-000-030-840 13.12.2018
11.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-139-807 k č.sp.: NBS1-000-030-843 13.12.2018
11.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-139-812 k č.sp.: NBS1-000-030-841 13.12.2018
11.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-139-818 k č.sp.: NBS1-000-030-837 13.12.2018
11.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-139-810 k č.sp.: NBS1-000-030-842 13.12.2018
11.12.2018 DREAMLINE s. r. o. č.z.: 100-000-142-324 k č.sp.: NBS1-000-028-575 16.01.2019
11.12.2018 Róbert Romaniak č.z.: 100-000-142-431 k č.sp.: NBS1-000-028-523 16.01.2019
11.12.2018 MADURO, s. r. o. č.z.: 100-000-142-417 k č.sp.: NBS1-000-028-592 18.01.2019
11.12.2018 J. CITY, s. r. o. č.z.: 100-000-142-349 k č.sp.: NBS1-000-024-167 18.01.2019
11.12.2018 LUCRES s. r. o., Mgr. Juraj Balog č.z.: 100-000-141-834 k č.sp.: NBS1-000-029-434 13.12.2018
10.12.2018 Fair Credit Slovakia, SE č.z.: 100-000-133-702 k č.sp.: NBS1-000-028-824 13.12.2018
10.12.2018 OTP Banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-142-082 k č.sp.: NBS1-000-029-913 13.12.2018
10.12.2018 OTP Banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-142-079 k č.sp.: NBS1-000-029-916 13.12.2018
07.12.2018 ESSOX FINANCE, s. r. o. č.z.: 100-000-141-739 k č.sp.: NBS1-000-030-942 28.12.2018
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>