Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12.09.2019

SAB o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-190-369 k č.sp.: NBS1-000-041-318 23.09.2019
12.09.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-041-309 k č.sp.: NBS1-000-041-309 16.09.2019
12.09.2019 Tatra banka, a.s. č.z.: 100-000-191-136 k č.sp.: NBS1-000-036-856 12.09.2019
11.09.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-191-426 k č.sp.: NBS1-000-039-452 17.09.2019
11.09.2019

J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a.s.

č.z.: 100-000-190-113 k č.sp.: NBS1-000-041-289 11.09.2019
10.09.2019

OPTIVISTA, s. r. o.

č.z.: 100-000-191-103 k č.sp.: NBS1-000-040-928 13.09.2019
10.09.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-191-251 k č.sp.: NBS1-000-041-076 12.09.2019
10.09.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-191-370 k č.sp.: NBS1-000-041-075 12.09.2019
10.09.2019 GH International s. r. o. č.z.: 100-000-191-418 k č.sp.: NBS1-000-041-140 02.10.2019
10.09.2019 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-191-359 k č.sp.: NBS1-000-041-510 17.09.2019
06.09.2019 Payment Institution NFD a. s. č.z.: 100-000-189-532 k č.sp.: NBS1-000-038-556 27.09.2019
04.09.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-190-340 k č.sp.: NBS1-000-041-296 06.09.2019
04.09.2019

ERGO Poisťovňa, a. s.  ( predtým""VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s.")

č.z.: 100-000-189-020 k č.sp.: NBS1-000-038-335 23.09.2019
03.09.2019

MOL Nyrt.

č.z.: 100-000-187-997 k č.sp.: NBS1-000-040-885 04.09.2019
03.09.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. č.z.:100-000-190-151 k č.sp.: NBS1-000-040-965 04.09.2019
02.09.2019

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-189-247 k č.sp.: NBS1-000-041-133 03.09.2019
02.09.2019

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-189-721 k č.sp.: NBS1-000-036-753 02.09.2019
28.08.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-188-932 k č.sp.: NBS1-000-037-333 03.09.2019
27.08.2019 Intrum Slovakia s.r.o. NBS1-000-030-799 03.09.2019
26.08.2019 Mário Kovaľ č.z.: 100-000-188-971 k č.sp.: NBS1-000-039-201 02.09.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>