Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
06.05.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-286-734 k č.sp.: NBS1-000-058-836 11.05.2021
06.05.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-286-730 k č.sp.: NBS1-000-058-837 11.05.2021
05.05.2021

SAB o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-286-448 k č.sp.: NBS1-000-059-027 13.05.2021
05.05.2021

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-285-516 k č.sp.: NBS1-000-060-199 28.05.2021
30.04.2021

PARTNERS poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-285-695 k č.sp.: NBS1-000-054-367 11.05.2021
30.04.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-285-158 k č.sp.: NBS1-000-053-525 11.05.2021
30.04.2021

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-248-942 k č.sp.: NBS1-000-053-345 11.05.2021
29.04.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-258-801 k č.sp.: NBS1-000-055-154 07.05.2021
29.04.2021

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-285-127 k č.sp.: NBS1-000-060-110 05.05.2021
27.04.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-284-586 k č.sp.: NBS1-000-059-336 29.04.2021
27.04.2021

ALCHEMAS s.r.o.

č.z.: 100-000-284-744 k č.sp.: NBS1-000-059-151 31.05.2021
27.04.2021

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-284-939 k č.sp.: NBS1-000-059-720 29.04.2021
26.04.2021

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-276-102 k č.sp.: NBS1-000-058-585 19.04.2021
23.04.2021

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

č.z.: 100-000-284-388 k č.sp.: NBS1-000-059-993 23.04.2021
23.04.2021

K-PAY, a.s.

č.z.: 100-000-283-912 k č.sp.: NBS1-000-059-278 28.05.2021
21.04.2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-283-849 k č.sp.: NBS1-000-059-885 21.04.2021
21.04.2021

CreditCall, s.r.o.

č.z.: 100-000-283-922 k č.sp.: NBS1-000-058-470 14.05.2021
19.04.2021

ZENIT kapital o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-283-665, k č.sp.: NBS1-000-057-078 13.05.2021
19.04.2021

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-283-661 k č.sp.: NBS1-000-059-861 22.04.2021
16.04.2021 STABILITA, d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-283-361 k č.sp.: NBS1-000-058-875 26.04.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>