Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-828 k č.sp.: NBS1-000-057-840 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-825 k č.sp.: NBS1-000-057-841 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-829 k č.sp.: NBS1-000-057-839 11.03.2021
16.12.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-265-602 k č.sp.: NBS1-000-056-128 22.12.2020
28.04.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-228-706 k č.sp.: NBS1-000-049-080 30.04.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-997 k č.sp.: NBS1-000-049-672 18.06.2020
23.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-237-425 k č.sp.: NBS1-000-049-676 25.06.2020
06.12.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-320-107 k č.sp.: NBS1-000-066-956 10.12.2021
30.11.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-318-809 k č.sp.: NBS1-000-066-361 06.12.2021
09.11.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-315-209 k č.sp.: NBS1-000-066-035 08.12.2021
23.11.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-317-123 k č.sp.: NBS1-000-066-360 15.12.2021
23.11.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-317-130 k č.sp.: NBS1-000-066-362 15.12.2021
10.01.2022

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-325-234 k č.sp.: NBS1-000-067-710 17.01.2022
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-734 k č.sp.: NBS1-000-058-905 15.04.2021
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5887/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5888/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5889/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5892/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5894/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5898/2016-1 11.07.2016
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>