Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
04.01.2017 s Autoleasing SK, s.r.o. č.z.: 100-000-015-770 k č.sp.: NBS1-000-004-062 13.01.2017
05.01.2017

INBRUK s.r.o.

č.z.: 100-000-016-056 k č.sp.: NBS1-000-004-221 26.01.2017
05.01.2017 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-016-116 k č.sp.: NBS1-000-005-423 26.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-129 k č.sp.: NBS1-000-005-500 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-153 k č.sp.: NBS1-000-005-501 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-232 k č.sp.: NBS1-000-005-739 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-313 k č.sp.: NBS1-000-005-759 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-329 k č.sp.: NBS1-000-005-765 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-342 k č.sp.: NBS1-000-005-769 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-350 k č.sp.: NBS1-000-005-770 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-355 k č.sp.: NBS1-000-005-774 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-365 k č.sp.: NBS1-000-005-780 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-408 k č.sp.: NBS1-000-005-788 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-415 k č.sp.: NBS1-000-005-792 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-418 k č.sp.: NBS1-000-005-793 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-421 k č.sp.: NBS1-000-005-795 13.01.2017
19.01.2017 Friendly Finance Slovakia s. r. o. č.z.: 100-000-017-736 k č.sp.: NBS1-000-005-520 08.02.2017
01.02.2017

VALOR, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-018-210 k č.sp.: NBS1-000-003-810 07.02.2017
19.01.2017 ŠPRINT, s.r.o. č.z.: 100-000-018-745 k č.sp.: NBS1-000-003-244 10.02.2017
19.01.2017 s Autoleasing SK, s.r.o. č.z.: 100-000-018-786 k č.sp.: NBS1-000-004-064 26.01.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>