Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
19.12.2016

POINFO s.r.o.

č.z.: 100-000-013-092 k č.sp.: NBS1-000-003-832 20.12.2016
19.12.2016

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-013-585 k č.sp.: NBS1-000-004-704 20.12.2016
20.12.2016

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-013-651 k č.sp.: NBS1-000-004-384 20.12.2016
21.12.2016 R Collectors s. r. o. č.z.: 100-000-014-021 k č.sp.: NBS1-000-002-308 22.12.2016
02.01.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 1000-000-141-040 k č.sp.: NBS1-000-031-165 02.01.2019
22.12.2016 EDYPLUS, s. r. o. č.z.: 100-000-014-288 k č.sp.: NBS1-000-000-178 30.12.2016
28.12.2016

Infinity Capital, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-014-789 k č.sp.: NBS1-000-002-709 09.01.2017
09.01.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-014-794 k č.sp.: NBS1-000-001-450 09.01.2017
04.01.2017

Fio o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-015-638 k č.sp.: NBS1-000-004-291 23.01.2017
04.01.2017

AQ management, s.r.o.

č.z.: 100-000-015-698 k č.sp.: NBS1-000-004-416 09.01.2017
04.01.2017 s Autoleasing SK, s.r.o. č.z.: 100-000-015-722 k č.sp.: NBS1-000-004-061 13.01.2017
04.01.2017 s Autoleasing SK, s.r.o. č.z.: 100-000-015-770 k č.sp.: NBS1-000-004-062 13.01.2017
05.01.2017

INBRUK s.r.o.

č.z.: 100-000-016-056 k č.sp.: NBS1-000-004-221 26.01.2017
05.01.2017 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-016-116 k č.sp.: NBS1-000-005-423 26.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-129 k č.sp.: NBS1-000-005-500 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-153 k č.sp.: NBS1-000-005-501 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-232 k č.sp.: NBS1-000-005-739 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-313 k č.sp.: NBS1-000-005-759 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-329 k č.sp.: NBS1-000-005-765 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-342 k č.sp.: NBS1-000-005-769 13.01.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>