Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12.06.2020

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-681 k č.sp.: NBS1-000-049-412 22.06.2020
12.06.2020

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-235-078 k č.sp.: NBS1-000-049-841 17.06.2020
12.06.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-230-974 k č.sp.: NBS1-000-048-469 17.06.2020
12.06.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-230-970 k č.sp.: NBS1-000-048-470 17.06.2020
12.06.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-230-973 k č.sp.: NBS1-000-048-471 17.06.2020
12.06.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-230-968 k č.sp: NBS1-000-048-472 17.06.2020
11.06.2020 Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-233-524 k č.sp.: NBS1-000-050-177 11.06.2020
11.06.2020 Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-233-525 k č.sp.: NBS1-000-050-178 11.06.2020
11.06.2020

HB Reavis Investment Management správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-239 k č.sp.: NBS1-000-043-646 19.06.2020
10.06.2020

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-234-744 k č.sp.: NBS1-000-050-062 12.06.2020
10.06.2020

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-234-201 k č.sp.: NBS1-000-049-292 07.07.2020
10.06.2020

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-234-203 k č.sp.: NBS1-000-049-294 07.07.2020
10.06.2020

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100.000.234.557 k č.sp.: NBS1-000-050-410 10.06.2020
10.06.2020

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-231-960 k č.sp.: NBS1-000-050-332 07.07.2020
10.06.2020

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-231-961 k č.sp.: NBS1-000-050-331 07.07.2020
10.06.2020 Union poisťovňa, a. s. 100-000-234-990 15.06.2020
08.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-234-303 k č.sp.: NBS1-000-049-675 09.06.2020
08.06.2020

OMNI FINANCE, s.r.o.

č.z.: 100-000-233-057 k č.sp.: NBS1-000-048-944 09.06.2020
08.06.2020

EN Partner poistenie s. r. o.

č.z.: 100-000-234-513 k č.sp.: NBS1-000-049-482 16.06.2020
08.06.2020

GENERAL FACTORING, a.s.

č.z.: 100-000-234-399 k č.sp.: NBS1-000-050-375 30.06.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>