Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
15.05.2019

Mercurius Pro, o.c.p,, a.s.

č.z.: 100-000-170-203 k č.sp.: NBS1-000-035-670 11.06.2019
15.05.2019

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-169-841 k č.sp.: NBS1-000-037-079 05.06.2019
14.05.2019

EMMA GAMMA FINANCE a.s.

č.z.: 100-000-170-013 k č.sp.: NBS1-000-037-362 16.05.2019
13.05.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-169-277 k č.sp.: NBS1-000-037-258 16.05.2019
13.05.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-169-594 k č.sp.: NBS1-000-036-438 15.05.2019
13.05.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-169-597 k č.sp.: NBS1-000-036-438 15.05.2019
09.05.2019

SAB Financial Group a.s.

č.z.: 100-000-168-389 k č.sp.: NBS1-000-037-117 14.05.2019
09.05.2019

SAB Financial Group a.s.

č.z.: 100-000-168-390 k č.sp.: NBS1-000-037-118 14.05.2019
07.05.2019

BRASCO EU, s.r.o.

č.z.: 100-000-169-026 k č.sp.: NBS1-000-037-064 01.06.2019
07.05.2019 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. č.z.: 100-000-169-054 k č.sp.: NBS1-000-036-567 09.05.2019
06.05.2019

M - INSURANCE GROUP s r.o.

č.z.: 100-000-168-360 k č.sp.: NBS1-000-037-096 30.05.2019
02.05.2019

Direct Depot, s.r. o.

č.z.: 100-000-167-432 k č.sp.: NBS1-000-033-954 28.05.2019
02.05.2019

MOL Nyrt.

č.z.: 100-000-165-442 k č.sp.: NBS1-000-036-578 24.05.2019
02.05.2019

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-166-542 k č.sp.: NBS1-000-036-793 03.05.2019
26.04.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-166-762 k č.sp.: NBS1-000-036-787 26.04.2019
26.04.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-166-562 k č.sp.: NBS1-000-036-784 26.04.2019
26.04.2019 Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s. r. o. č.z.:100-000-166-796 k č.sp.: NBS1-000-036-237 20.05.2019
17.04.2019

J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a.s.

č.z.: 100-000-165-777 k č.sp.: NBS1-000-036-661 24.04.2019
17.04.2019

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-165-781 k č.sp.: NBS1-000-034-324 30.04.2019
17.04.2019

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-161-469 k č.sp.: NBS1-000-028-206 29.04.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>