Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
02.01.2019

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-145-118 k č.sp.: NBS1-000-031-879 02.01.2019
21.12.2018 K-PAY a.s. č.z. 100-000-144-154 k č. sp. NBS1-000-020-858 21.12.2018
21.12.2018 Ing. Rastislav Velič č.z.: 100-000-144-167 k č.sp.: NBS1-000-028-826 27.12.2018
20.12.2018

QS Network, a. s.

č.z.: 100-000-143-587 k č.sp.: NBS1-000-019-968 15.01.2019
19.12.2018

Ing. Alžbeta Janusová

č.z.: 100-000-142-472 k č.sp.: NBS1-000-030-770 09.01.2019
19.12.2018

Sandberg Capital, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-143-687 k č.sp.: NBS1-000-029-156 21.12.2018
19.12.2018 s Autoleasing SK, s. r. o. č.z.: 100-000-143-820 k č.sp.: NBS1-000-031-583 18.01.2019
19.12.2018 s Autoleasing SK, s. r. o. č.z.: 100-000-143-808 k č.sp.: NBS1-000-030-716 14.01.2019
19.12.2018 Pay Solutions, a. s. č.z. 100-000-144-220 k č.sp. NBS1-000-030-521 17.01.2019
18.12.2018 Toyota Financial Services Slovakia s. r. o. č.z.: 100-000-143-801 k č.sp.: NBS1-000-031-584 14.01.2019
18.12.2018

European Investment Centre, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-140-074 k č.sp.: NBS1-000-028-584 19.12.2018
18.12.2018

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-143-822 k č.sp.: NBS1-000-030-736 13.01.2019
18.12.2018

SAB o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-143-929 k č.sp.: NBS1-000-031-307 07.01.2019
17.12.2018

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-143-577 k č.sp.: NBS1-000-024-551 13.01.2019
14.12.2018

NN Životná poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-142-927 k č.sp.: NBS1-000- 028-027 17.12.2018
14.12.2018

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-042-913 k č.sp.: NBS1-000-030-475 18.12.2018
14.12.2018 Payment Institution NFD, a. s. č.z. 100-000-143-150 k č.sp. NBS1-000-031-518 04.01.2019
14.12.2018 SPPS, a. s. č.z. 100-000-138-609 k č.sp. NBS1-000-030-649 11.01.2019
14.12.2018 SPPS, a. s. č.z. 100-000-138-610 k č.sp. NBS1-000-030-651 11.01.2019
14.12.2018 Payment Institution NFD, a. s. č.z. 100-000-143-150 k č.sp. NBS1-000-031-518 04.01.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>