Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-195-095 k č.sp.: NBS1-000-042-098 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-195-101 k č.sp.: NBS1-000-042-098 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-195-100 k č.sp.: NBS1-000-042-098 02.10.2019
01.10.2019 NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. NBS1-000-036-210 10.10.2019
30.09.2019 Všeobecná úverová banka, a.s. č.z.: 100-000-191-190 k č.sp.: NBS1-000-036-855 30.09.2019
30.09.2019

Wealth Effect Management a.s.

č.z.: 100-000-194-546 k č.sp.: NBS1-000-041-131 09.10.2019
30.09.2019

VINOHRADY HABSBURG a.s.

č.z.: 100-000-194-276 k č.sp.: NBS1-000-042-132 02.10.2019
27.09.2019

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-193-623 k č.sp.: NBS1-000-036-912 01.10.2019
26.09.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-194-186 k č.sp.: NBS1-000-041-299 30.09.2019
26.09.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-194-299 k č.sp.: NBS1-000-041-295 30.09.2019
25.09.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-194-004 k č.sp.: NBS1-000-041-389 26.09.2019
25.09.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-193-826 k č.sp.: NBS1-000-041-360 26.09.2019
25.09.2019

Stock Markets s.r.o.

č.z.: 100-000-194-109 k č.sp.: NBS1-000-040-930 22.10.2019
25.09.2019

General Consultings.r.o.

č.z.: 100-000-193-071 k č.sp.: NBS1-000-040-477 10.10.2019
24.09.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-191-441 k č.sp.: NBS1-000-041-529 26.09.2019
20.09.2019 Tatra-Leasing, s. r. o. č. z.: 100-000-193-025 k č. sp.: NBS1-000-041-862 24.09.2019
20.09.2019 Tatra-Leasing, s. r. o. č. z.: 100-000-193-026 k č. sp.: NBS1-000-041-863 24.09.2019
18.09.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-191-444 k č.sp.: NBS1-000-041-530 20.09.2019
18.09.2019

J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a.s.

č.z.: 100-000-192-050 k č.sp.: NBS1-000-041-649 20.09.2019
12.09.2019

Mercurius Pro, o.c.p,, a.s.

č.z.: 100-000-191-822 k č.sp.: NBS1-000-191-822 23.09.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>