Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
18.06.2018

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-111-765 k č.sp.: NBS1-000-024-145 21.06.2018
19.03.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-224-496 k č.sp.: NBS1-000-047-851 23.03.2020
09.03.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-223-280 k č.sp.: NBS1-000-047-950 23.03.2020
08.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-234-303 k č.sp.: NBS1-000-049-675 09.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-949 k č.sp.: NBS1-000-049-674 18.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-993 k č.sp.: NBS1-000-049-673 18.06.2020
11.09.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-191-426 k č.sp.: NBS1-000-039-452 17.09.2019
27.04.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-284-586 k č.sp.: NBS1-000-059-336 29.04.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-831 k č.sp.: NBS1-000-057-838 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-828 k č.sp.: NBS1-000-057-840 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-825 k č.sp.: NBS1-000-057-841 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-829 k č.sp.: NBS1-000-057-839 11.03.2021
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-738 k č.sp.: NBS1-000-058-906 29.03.2021
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-734 k č.sp.: NBS1-000-058-905 15.04.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-499 k č.sp.: NBS1-000-057-972 22.02.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-524 k č.sp.: NBS1-000-057-643 22.02.2021
22.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-275-319 k č.sp.: NBS1-000-057-950 24.02.2021
16.12.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-265-602 k č.sp.: NBS1-000-056-128 22.12.2020
28.04.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-228-706 k č.sp.: NBS1-000-049-080 30.04.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-997 k č.sp.: NBS1-000-049-672 18.06.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>