Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
05.12.2016 J.CITY, s.r.o. č.z.: 100-000-010-113 k č.sp.: NBS1-000-002-047 27.12.2016
05.12.2016 Slovakway s.r.o. č.z.: 100-000-010-123 k č.sp.: NBS1-000-002-325 28.12.2016
05.12.2016 Sberbank Slovensko, a.s. č.z.: 100-000-010-327 k č.sp.: NBS1-000-002-213 27.12.2016
06.12.2016

Financial Consulting, s. r. o.

č.z.: 100-000-010-504 k č.sp.: NBS1-000-003-003 14.12.2016
06.12.2016 Diners Club CS, s.r.o. č.z.: 100-000-010-576 k č.sp.: NBS1-000-002-432 20.12.2016
08.12.2016

REAL FIN, spol.s r.o.

č.z.: 100-000-010-580 k č.sp.: NBS1-000-002-711 08.12.2016
06.12.2016 Diners Club CS, s.r.o. č.z.: 100-000-010-624 k č.sp.: NBS1-000-002-433 20.12.2016
09.12.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-010-627 k č.sp.: NBS1-000-000-847 09.12.2016
06.12.2016 Diners Club CS, s.r.o. č.z.: 100-000-010-636 k č.sp.: NBS1-000-002-435 20.12.2016
06.12.2016

Kreps Marcel

č.z.: 100-000-010-649 k č.sp.: NBS1-000-003-768 14.12.2016
06.12.2016 Diners Club CS, s.r.o. č.z.: 100-000-010-700 k č.sp.: NBS1-000-002-422 20.12.2016
06.12.2016 Diners Club CS, s.r.o. č.z.: 100-000-010-714 k č.sp.: NBS1-000-002-429 20.12.2016
06.12.2016 Diners Club CS, s.r.o. č.z.: 100-000-010-726 k č.sp.: NBS1-000-002-430 20.12.2016
12.12.2016

LD - FIN s.r.o.

č.z.: 100-000-011-764 k č.sp.: NBS1-000-002-112 03.01.2017
12.12.2016

Across Funding, a.s.

č.z.: 100-000-011-924 k č.sp.: NBS1-000-003-960 19.12.2016
13.12.2016

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-012-263 k č.sp.: NBS1-000-002-920 03.01.2017
21.12.2016 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.: 100-000-012-373 k č.sp.: NBS1-000-004-133 22.12.2016
23.12.2016 Fair Credit Holding a. s. č.z.: 100-000-012-631 k č.sp.: NBS1-000-004-185 29.12.2016
19.12.2016

Bánoczay Roman, Ing.

č.z.: 100-000-012-748 k č.sp.: NBS1-000-001-139 11.01.2017
21.12.2016 OTP Banka Slovensko, a.s. č.z.: 100-000-013-060 k č.sp.: NBS1-000-004-532 22.12.2016
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>