Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
06.12.2016 Diners Club CS, s.r.o. č.z.: 100-000-010-636 k č.sp.: NBS1-000-002-435 20.12.2016
06.12.2016

Kreps Marcel

č.z.: 100-000-010-649 k č.sp.: NBS1-000-003-768 14.12.2016
06.12.2016 Diners Club CS, s.r.o. č.z.: 100-000-010-700 k č.sp.: NBS1-000-002-422 20.12.2016
06.12.2016 Diners Club CS, s.r.o. č.z.: 100-000-010-714 k č.sp.: NBS1-000-002-429 20.12.2016
06.12.2016 Diners Club CS, s.r.o. č.z.: 100-000-010-726 k č.sp.: NBS1-000-002-430 20.12.2016
12.12.2016

LD - FIN s.r.o.

č.z.: 100-000-011-764 k č.sp.: NBS1-000-002-112 03.01.2017
12.12.2016

Across Funding, a.s.

č.z.: 100-000-011-924 k č.sp.: NBS1-000-003-960 19.12.2016
13.12.2016

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-012-263 k č.sp.: NBS1-000-002-920 03.01.2017
21.12.2016 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.: 100-000-012-373 k č.sp.: NBS1-000-004-133 22.12.2016
23.12.2016 Fair Credit Holding a. s. č.z.: 100-000-012-631 k č.sp.: NBS1-000-004-185 29.12.2016
19.12.2016

Bánoczay Roman, Ing.

č.z.: 100-000-012-748 k č.sp.: NBS1-000-001-139 11.01.2017
21.12.2016 OTP Banka Slovensko, a.s. č.z.: 100-000-013-060 k č.sp.: NBS1-000-004-532 22.12.2016
19.12.2016

POINFO s.r.o.

č.z.: 100-000-013-092 k č.sp.: NBS1-000-003-832 20.12.2016
19.12.2016

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-013-585 k č.sp.: NBS1-000-004-704 20.12.2016
20.12.2016

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-013-651 k č.sp.: NBS1-000-004-384 20.12.2016
21.12.2016 R Collectors s. r. o. č.z.: 100-000-014-021 k č.sp.: NBS1-000-002-308 22.12.2016
02.01.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 1000-000-141-040 k č.sp.: NBS1-000-031-165 02.01.2019
22.12.2016 EDYPLUS, s. r. o. č.z.: 100-000-014-288 k č.sp.: NBS1-000-000-178 30.12.2016
28.12.2016

Infinity Capital, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-014-789 k č.sp.: NBS1-000-002-709 09.01.2017
09.01.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-014-794 k č.sp.: NBS1-000-001-450 09.01.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>