Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
11.02.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-775 k č.sp.: NBS1-000-057-666 12.02.2021
11.02.2021

Silvia Rapáčová Zmenáreň SOLID

č.z.: 100-000-273-432 k č.sp.: NBS1-000-057-115 05.03.2021
11.02.2021 NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. č.z.: 100-000-273-424 k č.sp.: NBS1-000-054-940 12.02.2021
10.02.2021

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-056-235 k č.sp.: NBS1-000-273-770 18.02.2021
10.02.2021

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-271-297 k č.sp.: NBS1-000-056-779 02.03.2021
10.02.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-273-445 k č.sp.: NBS1-000-054-815 04.03.2021
09.02.2021

European Investment Centre, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-272-438 k č.sp.: NBS1-000-056-307 09.03.2021
09.02.2021

European Investment Centre, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-272-441 k č.sp.: NBS1-000-056-394 09.03.2021
09.02.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-270-906 k č.sp.: NBA1-000-057-307 11.02.2021
09.02.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-270-911 k č.sp.: NBS1-000-057-309 11.02.2021
08.02.2021

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-271-144 k č.sp.: NBS1-000-056-183 27.02.2021
08.02.2021

Finax, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-272-499 k č.sp.: NBS1-000-055-682 06.03.2021
05.02.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100000240169 k č.sp.: NBS1-000-051-884 19.02.2021
05.02.2021

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-240-168 k č.sp.: NBS1-000-051-882 19.02.2021
02.02.2021

LEKOL s.r.o.

č.z.: 100-000-272-154 k č.sp.: NBS1-000-051-971 03.03.2021
02.02.2021

Poistenie s. r. o.

č.z.: 100-000-270-934 k č.sp.: NBS1-000-051-970 04.03.2021
01.02.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-270-431 k č.sp.: NBS1-000-057-062 05.02.2021
01.02.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-269-772 k č.sp.: NBS1-000-057-366 19.02.2021
01.02.2021

EDYPLUS, s. r. o.

č.z.: 100-000-270-505 k č.sp.: NBS1-000-057-385 05.02.2021
01.02.2021

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-265-251 k č.sp.: NBS1-000-056-147 22.02.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>