Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-925 k č.sp.: NBS1-000-031-751 18.01.2019
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-867 k č.sp.: NBS1-000-031-743 18.01.2019
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-857 k č.sp.: NBS1-000-031-744 18.01.2019
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-840 k č.sp.: NBS1-000-031-745 18.01.2019
14.01.2019

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-146-855 k č.sp.: NBS1-000-024-617 16.01.2019
14.01.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-722 k č.sp.: NBS1-000-030-810 17.01.2019
11.01.2019

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-164-729 k č.sp.: NBS1-000-032-293 14.01.2019
11.01.2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

č.z.: 100-000-146-238 k č.sp.: NBS1-000-015-869 28.01.2019
10.01.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-147-124 k č.sp.: NBS1-000-030-089 17.01.2019
10.01.2019 ECO GOLD LUXUS SECURITY ZÁLOŽŇA ZMENÁREŇ č.z.:100-000-146-954 k č.sp.: NBS1-000-028-770 04.02.2019
07.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-146-289 k č.sp.: NBS1-000-031-746 18.01.2019
07.01.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-145-953 k č.sp.: NBS1-000-030-811 17.01.2019
02.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-145-120 k č.sp.: NBS1-000-031-881 02.01.2019
02.01.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 1000-000-141-040 k č.sp.: NBS1-000-031-165 02.01.2019
02.01.2019

STABILITA, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-141-315 k č.sp.: NBS1-000-029-367 02.01.2019
02.01.2019

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-145-118 k č.sp.: NBS1-000-031-879 02.01.2019
21.12.2018 K-PAY a.s. č.z. 100-000-144-154 k č. sp. NBS1-000-020-858 21.12.2018
21.12.2018 Ing. Rastislav Velič č.z.: 100-000-144-167 k č.sp.: NBS1-000-028-826 27.12.2018
20.12.2018

QS Network, a. s.

č.z.: 100-000-143-587 k č.sp.: NBS1-000-019-968 15.01.2019
19.12.2018

Ing. Alžbeta Janusová

č.z.: 100-000-142-472 k č.sp.: NBS1-000-030-770 09.01.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>