Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
19.06.2019 OTP Banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-177-197 k č.sp.: NBS1-000-037-449 19.06.2019
18.06.2019

PHINEX s.r.o.

č.z.: 100-000-176-934 k č.sp.: NBS1-000-038-091 15.07.2019
18.06.2019

Aquila Real Asset Finance II a.s.

č.z.: 100-000-176-107 k č.sp.: NBS1-000-038-507 19.06.2019
17.06.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-176-698 k č.sp.: NBS1-000-038-409 18.06.2019
14.06.2019 Silvia Rapáčová č. z.: 100-000-176-340 k č. sp.: NBS1-000-038-209 28.06.2019
14.06.2019

U.P. o.c.p., a.s

č.z.: 100-000-175-579 k č.sp.: NBS1-000-028-701 18.06.2019
14.06.2019

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-176-237 k č.sp.: NBS1-000-038-309 17.06.2019
13.06.2019

M - KAPITÁL, s.r.o.

č.z.: 100-000-176-230 k č.sp.: NBS1-000-037-501 08.07.2019
12.06.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-175-786 k č.sp.: NBS1-000-038-249 16.06.2019
12.06.2019 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-175-991 k č.sp.: NBS1-000-036-840 12.06.2019
11.06.2019

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

č.z.: 100-000-174-883 k č.sp.: NBS1-000-029-631 12.06.2019
11.06.2019

MAXIMA BROKER, a. s.

č.z.: 100-000-152-528 k č.sp.: nbs1-000-029-249 03.07.2019
10.06.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-175-256 k č.sp.: NBS1-000-038-239 12.06.2019
10.06.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-175-259 k č.sp.: NBS1-000-038-341 12.06.2019
10.06.2019

Tatra banka, a.s.

č.z.: 100-000-174-316 k č.sp.: NBS1-000-038-179 10.06.2019
10.06.2019

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-175-070 k č.sp.: NBS1-000-037-309 11.06.2019
10.06.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-174-937 k č.sp.: NBS1-000-038-293 12.06.2019
07.06.2019 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-174-930 k č.sp.: NBS1-000-037-082 10.06.2019
06.06.2019

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-174-809 k č.sp.: NBS1-000-038-251 13.06.2019
05.06.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-174-677 k č.sp.: NBS1-000-038-227 13.06.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>