Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
13.05.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-169-597 k č.sp.: NBS1-000-036-438 15.05.2019
09.05.2019

SAB Financial Group a.s.

č.z.: 100-000-168-389 k č.sp.: NBS1-000-037-117 14.05.2019
09.05.2019

SAB Financial Group a.s.

č.z.: 100-000-168-390 k č.sp.: NBS1-000-037-118 14.05.2019
07.05.2019

BRASCO EU, s.r.o.

č.z.: 100-000-169-026 k č.sp.: NBS1-000-037-064 01.06.2019
07.05.2019 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. č.z.: 100-000-169-054 k č.sp.: NBS1-000-036-567 09.05.2019
06.05.2019

M - INSURANCE GROUP s r.o.

č.z.: 100-000-168-360 k č.sp.: NBS1-000-037-096 30.05.2019
02.05.2019

Direct Depot, s.r. o.

č.z.: 100-000-167-432 k č.sp.: NBS1-000-033-954 28.05.2019
02.05.2019

MOL Nyrt.

č.z.: 100-000-165-442 k č.sp.: NBS1-000-036-578 24.05.2019
02.05.2019

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-166-542 k č.sp.: NBS1-000-036-793 03.05.2019
26.04.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-166-762 k č.sp.: NBS1-000-036-787 26.04.2019
26.04.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-166-562 k č.sp.: NBS1-000-036-784 26.04.2019
26.04.2019 Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s. r. o. č.z.:100-000-166-796 k č.sp.: NBS1-000-036-237 20.05.2019
17.04.2019

J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a.s.

č.z.: 100-000-165-777 k č.sp.: NBS1-000-036-661 24.04.2019
17.04.2019

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-165-781 k č.sp.: NBS1-000-034-324 30.04.2019
17.04.2019

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-161-469 k č.sp.: NBS1-000-028-206 29.04.2019
17.04.2019

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-165-778 k č.sp.: NBS1-000-027-532 30.04.2019
15.04.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-164-819 k č.sp.: NBS1-000-036-438 29.04.2019
15.04.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-164-821 k č.sp.: NBS1-000-036-438 29.04.2019
11.04.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.: 100-000-164-817 k č.sp.: NBS1-000-035-790 15.04.2019
10.04.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. č.z.: 100-000-164-469 k č.sp.: NBS1-000-036-360 10.04.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>