Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-813 k č.sp.: NBS1-000-042-093 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-816 k č.sp.: NBS1-000-042-093 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-814 k č.sp.: NBS1-000-042-093 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-817 k č.sp.: NBS1-000-042-093 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-447 k č.sp.: NBS1-000-042-086 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-449 k č.sp.: NBS1-000-042-086 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-768 k č.sp.: NBS1-000-042-090 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-772 k č.sp.: NBS1-000-042-090 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-786 k č.sp.: NBS1-000-042-090 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-795 k č.sp.: NBS1-000-042-090 02.10.2019
01.10.2019 NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. NBS1-000-036-210 10.10.2019
30.09.2019 Všeobecná úverová banka, a.s. č.z.: 100-000-191-190 k č.sp.: NBS1-000-036-855 30.09.2019
30.09.2019

Wealth Effect Management a.s.

č.z.: 100-000-194-546 k č.sp.: NBS1-000-041-131 09.10.2019
30.09.2019

VINOHRADY HABSBURG a.s.

č.z.: 100-000-194-276 k č.sp.: NBS1-000-042-132 02.10.2019
27.09.2019

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-193-623 k č.sp.: NBS1-000-036-912 01.10.2019
26.09.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-194-186 k č.sp.: NBS1-000-041-299 30.09.2019
26.09.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-194-299 k č.sp.: NBS1-000-041-295 30.09.2019
25.09.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-194-004 k č.sp.: NBS1-000-041-389 26.09.2019
25.09.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-193-826 k č.sp.: NBS1-000-041-360 26.09.2019
25.09.2019

General Consultings.r.o.

č.z.: 100-000-193-071 k č.sp.: NBS1-000-040-477 10.10.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>