Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
23.11.2020

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-259-216 k č.sp.: NBS1-000-055-131 30.11.2020
23.11.2020

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-260-717 k č.sp.: NBS1-000-055-281 30.11.2020
27.11.2020

Orange Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-257-517 k č.sp.: NBS1-000-054-717 30.11.2020
27.10.2020

Auctor Finance a.s.

č.z.: 100-000-256-589 k č.sp.: NBS1-000-054-552 28.11.2020
18.11.2020

POINFO s.r.o.

č.z.: 100-000-260-409 k č.sp.: NBS1-000-054-871 25.11.2020
18.11.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-260-323 k č.sp.: NBS1-000-055-212 25.11.2020
18.11.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-258-003 k č.sp.: NBS1-000-054-799 20.11.2020
18.11.2020

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-260-237 k č.sp.: NBS1-000-055-178 20.11.2020
11.11.2020

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-259-449 k č.sp.: NBS1-000-054-739 19.11.2020
12.11.2020

ČSOB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-252-158 k č.sp.: NBS1-000-053-974 19.11.2020
12.11.2020

ČSOB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-252-157 k č.sp.: NBS1-000-053-975 19.11.2020
12.11.2020

ČSOB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-252-159 k č.sp.: NBS1-000-053-973 19.11.2020
12.10.2020

LUCKY SEVEN s.r.o.

č.z.: 100-000-254-781 k č.sp.: NBS1-000-054-133 18.11.2020
18.11.2020

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-259-340 k č.sp.: NBS1-000-055-038 18.11.2020
18.11.2020

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.

č.z.: 100-000-260-384 k č.sp.: NBS1-000-055-225 18.11.2020
27.10.2020

Amico Finance a.s.

č.z.: 100-000-255-729 k č.sp.: NBS1-000-054-477 18.11.2020
29.10.2020 Finax, o.c.p., a. s. č. z. 100-000-257-420, k č. sp. NBS1-000-050-270 18.11.2020
27.10.2020

VÚB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-255-203 k č.sp.: NBS1-000-054-374 17.11.2020
27.10.2020

VÚB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-255-204 k č.sp.: NBS1-000054-375 17.11.2020
27.10.2020

BENCONT COLLECTION, a. s.

č.z.: 100-000-253-512 k č.sp.: NBS1-000-054-132 17.11.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>