Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
04.10.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.: 100-000-195-690 k č.sp.: NBS1-000-041-836 04.10.2019
03.10.2019

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-987 k č.sp.: NBS1-000-042-322 23.10.2019
02.10.2019

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-193-736 k č.sp.: NBS1-000-036-600 04.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-447 k č.sp.: NBS1-000-042-086 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-449 k č.sp.: NBS1-000-042-086 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-768 k č.sp.: NBS1-000-042-090 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-772 k č.sp.: NBS1-000-042-090 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-786 k č.sp.: NBS1-000-042-090 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-795 k č.sp.: NBS1-000-042-090 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-813 k č.sp.: NBS1-000-042-093 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-816 k č.sp.: NBS1-000-042-093 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-814 k č.sp.: NBS1-000-042-093 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-817 k č.sp.: NBS1-000-042-093 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-818 k č.sp.: NBS1-000-042-093 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-820 k č.sp.: NBS1-000-042-094 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-823 k č.sp.: NBS1-000-042-094 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-825 k č.sp.: NBS1-000-042-094 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-195-098 k č.sp.: NBS1-000-042-098 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-194-826 k č.sp.: NBS1-000-042-094. 02.10.2019
01.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-195-095 k č.sp.: NBS1-000-042-098 02.10.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>