Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
24.01.2019 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-149-752 k č.sp.: NBS1-000-029-053 12.02.2019
24.01.2019 Ján Terezka č.z.: 100-000-150-002 k č.sp.: NBS1-000-032-739 18.02.2019
21.01.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-148-400 k č.sp.: NBS1-000-032-611 23.01.2019
18.01.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-148-392 k č.sp.: NBS1-000-032-609 21.01.2019
17.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-148-363 k č.sp.: NBS1-000-031-750 23.01.2019
17.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-148-316 k č.sp.: NBS1-000-031-075 23.01.2019
16.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-148-271 k č.sp.: NBS1-000-031-000 23.01.2019
16.01.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-148-072 k č.sp.: NBS1-000-031-572 18.01.2019
16.01.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-148-106 k č.sp.: NBS1-000-031-578 18.01.2019
16.01.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-148-194 k č.sp.: NBS1-000-031-568 18.01.2019
16.01.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-148-205 k č.sp.: NBS1-000-031-569 18.01.2019
15.01.2019 NN Životná poisťovňa, a.s. č.z.: 100-000-147-854 k č.sp.: NBS1-000-032-437 15.01.2019
15.01.2019 NN Životná poisťovňa, a.s. č.z.: 100-000-147-908 k č.sp.: NBS1-000-032-431 15.01.2019
15.01.2019 NN Životná poisťovňa, a.s. č.z.: 100-000-147-803 k č.sp.: NBS1-000-032-435 15.01.2019
15.01.2019 Trust Pay, a. s. č.z. 100-000-147-777 k č.sp. NBS1-000-031-488 04.02.2019
15.01.2019 Pay Solutions, a. s. č.z. 100-000-147-829 k č.sp. NBS1-000-030-500 04.02.2019
15.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-148-261 k č.sp.: NBS1-000-031-078 18.01.2019
15.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-148-265 k č.sp.: NBS1-000-031-074 18.01.2019
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-904 k č.sp.: NBS1-000-031-076 18.01.2019
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-915 k č.sp.: NBS1-000-031-748 18.01.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>