Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12.06.2019 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-175-991 k č.sp.: NBS1-000-036-840 12.06.2019
11.06.2019

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

č.z.: 100-000-174-883 k č.sp.: NBS1-000-029-631 12.06.2019
11.06.2019

MAXIMA BROKER, a. s.

č.z.: 100-000-152-528 k č.sp.: nbs1-000-029-249 03.07.2019
10.06.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-175-256 k č.sp.: NBS1-000-038-239 12.06.2019
10.06.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-175-259 k č.sp.: NBS1-000-038-341 12.06.2019
10.06.2019

Tatra banka, a.s.

č.z.: 100-000-174-316 k č.sp.: NBS1-000-038-179 10.06.2019
10.06.2019

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-175-070 k č.sp.: NBS1-000-037-309 11.06.2019
10.06.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-174-937 k č.sp.: NBS1-000-038-293 12.06.2019
07.06.2019 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-174-930 k č.sp.: NBS1-000-037-082 10.06.2019
06.06.2019

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-174-809 k č.sp.: NBS1-000-038-251 13.06.2019
05.06.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-174-677 k č.sp.: NBS1-000-038-227 13.06.2019
05.06.2019

Sandberg Capital, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-174-317 k č.sp.: NBS1-000-038-066 07.06.2019
05.06.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-173-431 k č.sp.: NBS1-000-037-999 07.06.2019
05.06.2019 DOPOSTAV s. r. o. č.z.: 100-000-174-187 k č.sp.: NBS1-000-037-083 25.06.2019
04.06.2019

ASPECT s.r.o.

č.z.: 100-000-174-157 k č.sp.: NBS1-000-037-337 29.06.2019
03.06.2019 K-PAY a.s. č. z.: 100-000-173-557 k č. sp.: NBS1-000-037-315 07.06.2019
03.06.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-173-876 k č.sp.: NBS1-000-037-446 05.06.2019
31.05.2019

MALI invest, s. r. o.

č.z.: 100-000-174-003 k č.sp.: NBS1-000-037-433 28.06.2019
31.05.2019

Brexit s. r. o.

č.z.: 100-000-173-472 k č.sp.: NBS1-000-037-068 03.06.2019
31.05.2019

SAB Financial Group a.s.

č.z.: 100-000-172-997 k č.sp.: NBS1-000-037-925 05.06.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>