Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
24.10.2019

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-197-706 k č.sp.: NBS1-000-042-244 14.11.2019
24.10.2019

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-197-672 k č.sp.: NBS1-000-042-238 20.11.2019
24.10.2019

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-197-613 k č.sp.: NBS1-000-042-239 15.11.2019
23.10.2019

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-195-729 k č.sp.: NBS1-000-042-449 31.10.2019
23.10.2019

Erste Asset Management GmbH

č.z.: 100-000-199-389 k č.sp.: NBS1-000-032-666 23.11.2019
23.10.2019

Erste Asset Management GmbH

č.z.: 100-000-199-391 k č.sp.: NBS1-000-034-058 23.11.2019
21.10.2019

Hypocentrum finančné služby, a.s.

č.z.: 100-000-196-600 k č.sp.: NBS1-000-041-844 11.11.2019
17.10.2019

NN Životná poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-196-835 k č.sp.: NBS1-000-040-533 18.10.2019
17.10.2019

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

č.z.: 100-000-197-864 k č.sp.: NBS1-000-039-604 18.10.2019
17.10.2019

PROFI +, a. s.

č.z.: 100-000-197-962 k č.sp.: NBS1-000-042-503 17.10.2019
17.10.2019

HB REAVIS Finance SK V s. r. o.

č.z.: 100-000-197-058 k č.sp.: NBS1-000-042-693 18.10.2019
15.10.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-197-372 k č.sp.: NBS1-000-042-687 18.10.2019
15.10.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-197-647 k č.sp.: NBS1-000-042-681 18.10.2019
14.10.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-197-103 k č.sp.: NBS1-000-042-672 16.10.2019
14.10.2019

BENCONT GROUP, a. s.

č.z.: 100-000-196-856 k č.sp.: NBS1-000-042-668 17.10.2019
14.10.2019 Privatbanka, a.s. č.z.: 100-000-197-049 k č.sp.: NBS1-000-039-044 14.10.2019
08.10.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-196-219 k č.sp.: NBS1-000-042-537 11.10.2019
07.10.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-196-244 k č.sp.: NBS1-000-041-369 09.10.2019
07.10.2019

Akadémia FG s.r.o.

č.z.: 100-000-196-201 k č.sp.: NBS1-000-042-075 31.10.2019
04.10.2019

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-195-683 k č.sp.: NBS1-000-041-834 10.10.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>