Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-840 k č.sp.: NBS1-000-031-745 18.01.2019
17.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-148-363 k č.sp.: NBS1-000-031-750 23.01.2019
17.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-148-316 k č.sp.: NBS1-000-031-075 23.01.2019
16.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-148-271 k č.sp.: NBS1-000-031-000 23.01.2019
20.08.2018

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-121-972 k č.sp.: NBS1-000-026-244 21.08.2018
18.06.2018

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-111-765 k č.sp.: NBS1-000-024-145 21.06.2018
11.09.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-191-426 k č.sp.: NBS1-000-039-452 17.09.2019
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5887/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5888/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5889/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5892/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5894/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5898/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5920/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5899/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5893/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5891/2016-1 11.07.2016
28.04.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-3740/2016-1 28.04.2016
20.06.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-2663/2016-1 21.06.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5885/2016-1 11.07.2016
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>