Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-915 k č.sp.: NBS1-000-031-748 18.01.2019
07.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-146-289 k č.sp.: NBS1-000-031-746 18.01.2019
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-657 k č.sp.: NBS1-000-031-742 18.01.2019
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-925 k č.sp.: NBS1-000-031-751 18.01.2019
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-867 k č.sp.: NBS1-000-031-743 18.01.2019
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-857 k č.sp.: NBS1-000-031-744 18.01.2019
14.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-147-840 k č.sp.: NBS1-000-031-745 18.01.2019
12.09.2018

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-126-091 k č.sp.: NBS1-000-027-390 25.10.2018
20.08.2018

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-121-972 k č.sp.: NBS1-000-026-244 21.08.2018
18.06.2018

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-111-765 k č.sp.: NBS1-000-024-145 21.06.2018
19.03.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-224-496 k č.sp.: NBS1-000-047-851 23.03.2020
09.03.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-223-280 k č.sp.: NBS1-000-047-950 23.03.2020
08.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-234-303 k č.sp.: NBS1-000-049-675 09.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-949 k č.sp.: NBS1-000-049-674 18.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-993 k č.sp.: NBS1-000-049-673 18.06.2020
11.09.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-191-426 k č.sp.: NBS1-000-039-452 17.09.2019
28.04.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-228-706 k č.sp.: NBS1-000-049-080 30.04.2020
23.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-237-425 k č.sp.: NBS1-000-049-676 25.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-997 k č.sp.: NBS1-000-049-672 18.06.2020
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5887/2016-1 11.07.2016
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>