Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
20.08.2018

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-121-972 k č.sp.: NBS1-000-026-244 21.08.2018
18.06.2018

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-111-765 k č.sp.: NBS1-000-024-145 21.06.2018
11.09.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-191-426 k č.sp.: NBS1-000-039-452 17.09.2019
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5887/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5888/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5889/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5892/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5894/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5898/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5920/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5899/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5893/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5891/2016-1 11.07.2016
28.04.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-3740/2016-1 28.04.2016
20.06.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-2663/2016-1 21.06.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5885/2016-1 11.07.2016
26.09.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-11161/2016-1 27.09.2016
09.12.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-010-627 k č.sp.: NBS1-000-000-847 09.12.2016
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-658 k č.sp.: NBS1-000-007-234 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-564 k č.sp.: NBS1-000-007-786 27.02.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>