Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
19.06.2020

GENERAL FACTORING, a.s.

č.z.: 100-000-236-546 k č.sp.: NBS1-000-048-547 10.07.2020
19.06.2020

JUST Credit j.s.a.

č.z.: 100-000-236-456 k č.sp.: NBS1-000-050-766 23.06.2020
18.06.2020

Eurovea byty, s. r. o.

č.z.: 100-000-235-685 k č.sp.: NBS1-000-050-656 22.06.2020
18.06.2020

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-236-464 k č.sp.: NBS1-000-049-793 22.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-949 k č.sp.: NBS1-000-049-674 18.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-993 k č.sp.: NBS1-000-049-673 18.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-997 k č.sp.: NBS1-000-049-672 18.06.2020
15.06.2020

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-235-746 k č.sp.: NBS1-000-050-290 02.07.2020
15.06.2020

HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.

č.z.: 100-000-234-822 k č.sp.: NBS1-000-050-451 16.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-710 k č.sp.: NBS1-000-049-410 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-685 k č.sp.: NBS1-000-049-411 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-715 k č.sp.: NBS1-000-049-413 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-704 k č.sp.: NBS1-000-049-399 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-706 k č.sp.: NBS1-000-049-398 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-707 k č.sp.: NBS1-000-049-397 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-708 k č.sp.: NBS1-000-049-395 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-701 k č.sp.: NBS1-000-049-401 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-709 k č.sp.: NBS1-000-049-394 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-696 k č.sp.: NBS1-000-049-404 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-697 k č.sp.: NBS1-000-049-403 22.06.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>