Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
18.11.2020

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-259-500 k č.sp.: NBS1-000-054-891 09.12.2020
08.12.2020 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-263-732 k č.sp.: NBS1-000-055-801 09.12.2020
08.12.2020 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-263-763 k č.sp.: NBS1-000-055-802 09.12.2020
08.12.2020 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-263-743 k č.sp.: NBS1-000-055-782 09.12.2020
08.12.2020 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-263-789 k č.sp.: NBS1-000-055-779 09.12.2020
08.12.2020 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-263-749 k č.sp.: NBS1-000-055-800 09.12.2020
02.12.2020

VINOHRADY HABSBURG a.s.

č.z.: 100-000-262-759 k č.sp.: NBS1-000-055-623 08.12.2020
03.12.2020

Across Funding, a.s.

č.z.: 100-000-262-588 k č.sp.: NBS1-000-055-596 08.12.2020
07.12.2020

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-263-515 k č.sp.: NBS1-000-055-489 07.12.2020
07.12.2020

Československá obchodná banka, a.s.

č.z.: 100-000-262-913 k č.sp.: NBS1-000-055-490 07.12.2020
10.11.2020

MA-DA FIN, s.r.o.

č.z.: 100-000-259-306 k č.sp.: NBS1-000-054-677 07.12.2020
01.12.2020

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-259-214 k č.sp.: NBS1-000-055-130 07.12.2020
01.12.2020 Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-261-268 k č.sp.: NBS1-000-055-360 07.12.2020
01.12.2020 Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-261-269 k č.sp.: NBS1-000-055-357 07.12.2020
10.11.2020

Magdoško Ľubomír

č.z.: 100-000-259-297 k č.sp.: NBS1-000-054-676 04.12.2020
02.12.2020

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-262-476 k č.sp.: NBS1-000-055-151 03.12.2020
12.11.2020

STABILITA, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-259-755 k č.sp.: NBS1-000-054-366 02.12.2020
26.11.2020

DPS financial consulting, s.r.o.

č.z.: 100-000-259-230 k č.sp.: NBS1-000-055-132 02.12.2020
25.11.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-261-398 k č.sp.: NBS1-000-055-396 01.12.2020
01.12.2020

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-262-154 k č.sp.: NBS1-000-055-288 01.12.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>