Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
05.06.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-173-431 k č.sp.: NBS1-000-037-999 07.06.2019
05.06.2019 DOPOSTAV s. r. o. č.z.: 100-000-174-187 k č.sp.: NBS1-000-037-083 25.06.2019
04.06.2019

ASPECT s.r.o.

č.z.: 100-000-174-157 k č.sp.: NBS1-000-037-337 29.06.2019
03.06.2019 K-PAY a.s. č. z.: 100-000-173-557 k č. sp.: NBS1-000-037-315 07.06.2019
03.06.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-173-876 k č.sp.: NBS1-000-037-446 05.06.2019
31.05.2019

MALI invest, s. r. o.

č.z.: 100-000-174-003 k č.sp.: NBS1-000-037-433 28.06.2019
31.05.2019

Brexit s. r. o.

č.z.: 100-000-173-472 k č.sp.: NBS1-000-037-068 03.06.2019
31.05.2019

SAB Financial Group a.s.

č.z.: 100-000-172-997 k č.sp.: NBS1-000-037-925 05.06.2019
31.05.2019

SAB Financial Group a.s.

č.z.: 100-000-037-926 k č.sp.: NBS1-000-037-926 05.06.2019
31.05.2019

Finax, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-173-438 k č.sp.: NBS1-000-031-601 18.06.2019
30.05.2019 ČSOB Poisťovňa, a.s. č.z.: 100-000-172-909 k č.sp.: NBS1-000-037-867 20.06.2019
29.05.2019

Martinec Jozef

č.z.: 100-000-173-051 k č.sp.: NBS1-000-037-384 26.06.2019
28.05.2019 EOS KSI Slovensko, s.r.o. č.z.: 100-000-172-792 k č.sp.: NBS1-000-037-408 25.06.2019
28.05.2019 EOS Slovensko Finance, s.r.o. č.z.: 100-000-172-755 k č.sp.: NBS1-000-037-407 25.06.2019
28.05.2019 LEONIE FS DVB GmbH č.z.: 100-000-173-153 k č.sp.: NBS1-000-036-876 31.05.2019
28.05.2019 Československá obchodná banka, a.s. NBS1-000-030-869 05.06.2019
28.05.2019 Prima banka Slovensko, a.s. NBS1-000-030-876 06.06.2019
28.05.2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. NBS1-000-030-878 05.06.2019
28.05.2019 Tatra banka, a.s. NBS1-000-032-614 05.06.2019
28.05.2019 Všeobecná úverová banka, a.s. NBS1-000-028-079 05.06.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>