Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
07.02.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-151-974 k č.sp.: NBS1-000-031-747 07.02.2019
07.02.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-152-155 k č.sp.: NBS1-000-030-992 07.02.2019
07.02.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-152-141 k č.sp.: NBS1-000-030-996 07.02.2019
07.02.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-152-131 k č.sp.: NBS1-000-030-990 07.02.2019
07.02.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-152-158 k č.sp.: NBS1-000-030-957 07.02.2019
06.02.2019

ALCHEMAS s.r.o.

č.z.: 100-000-152-019 k č.sp.: NBS1-000-032-592 07.02.2019
06.02.2019

Publiccapital s.r.o.

č.z.: 100-000-152-022 k č.sp.: NBS1-000-030-203 05.03.2019
06.02.2019

Public capital s.r.o.

č.z.: 100.000-152-022 k č.sp.: NBS1-000.030.203 05.03.2019
29.01.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č. z.: 100-000-150-557 k č. sp.: NBS1-000-031-985 30.01.2019
29.01.2019 Blackside, a. s. č.z.: 100-000-150-239 k č.sp.: NBS1-000-021-924 31.01.2019
28.01.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-150-534 k č.sp.: NBS1-000-031-577 29.01.2019
25.01.2019 METRO Group Properties SR s. r. o. č.z.: 100-000-149-974 k č.sp.: NBS1-000-028-550 19.02.2019
25.01.2019

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-150-153 k č.sp.: NBS1-000-031-735 13.02.2019
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-323 k č.sp.: NBS1-000-032-595 28.01.2019
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-274 k č.sp.: NBS1-000-032-591 28.01.2019
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-243 k č.sp.: NBS1-000-032-571 28.01.2019
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-341 k č.sp.: NBS1-000-032-599 28.01.2019
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-335 k č.sp.: NBS1-000-032-597 28.01.2019
24.01.2019 METRO Cash & Carry SR s. r. o. č.z.: 100-000-149-958 k č.sp.: NBS1-000-028-612 15.02.2019
24.01.2019 Kláštorná s. r. o. č.z.: 100-000-149-970 k č.sp.: NBS1-000-028-686 19.02.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>