Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
17.01.2013 Poisťovňa poštovej banky a.s. ODT-11664-2/2012 23.01.2013
17.01.2013 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ODT-12204/2012-2 23.01.2013
17.01.2013 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ODT-12205/2012-2 23.01.2013
17.01.2013 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ODT-12383/2012-2 23.01.2013
17.01.2013 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ODT-12384/2012-2 23.01.2013
22.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-828/2013-1 23.01.2013
03.01.2013 INVISION Capital Management a. s. ODT-12850/2012-1 24.01.2013
17.12.2012 Sentia s.r.o. ODT-12942/2012-1 25.01.2013
24.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-878/2013-1 28.01.2013
24.01.2013 Privatbanka,a.s. ODT-797/2013-1 28.01.2013
23.01.2013 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ODT-660/2013-1 29.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13369/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13371/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13381/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13385/2012-1 30.01.2013
30.01.2013 MetLife Amslico poisťovňa, a.s. ODT-11429/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 MetLife Amslico poisťovňa, a.s. ODT-11430/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 MetLife Amslico poisťovňa, a.s. ODT-11428/2012-10 31.01.2013
10.01.2013 ABC Solutions, s. r. o. ODT-9964/2012-1 31.01.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11436/2012-6 31.01.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>