Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
26.10.2016

Štefek Miroslav

č.z.: 100-000-001-886 k č.sp.: NBS1-000-000-882 22.11.2016
26.10.2016

Tomeček Ľuboš

č.z.: 100-000-001-888 k č.sp.: NBS1-000-000-259 18.11.2016
22.11.2016

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

č.z.: 100-000-001-927 k č.sp.: NBS1-000-000-912 16.12.2016
26.10.2016

Brejchová Kristína

č.z.: 100-000-002-195 k č.sp.: NBS1-000-001-074 18.11.2016
26.10.2016

Madarás Andrej

č.z.: 100-000-002-201 k č.sp.: NBS1-000-001-077 15.11.2016
27.10.2016

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-002-208 k č.sp.: NBS1-000-000-620 02.11.2016
31.10.2016

Bachura Miroslav, Ing.

č.z.: 100-000-002-245 k č.sp.: NBS1-000-000-343 22.11.2016
31.10.2016

Legiňová Mária

č.z.: 100-000-002-350 k č.sp.: NBS1-000-000-345 28.11.2016
28.10.2016 ČSOB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-002-360 k č.sp.: NBS1-000-000-980 10.11.2016
31.10.2016

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-003-346 k č.sp.: NBS1-000-001-506 22.11.2016
31.10.2016

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-003-350 k č.sp.: NBS1-000-001-095 22.11.2016
02.11.2016

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-003-514 k č.sp.: NBS1-000-001-193 02.11.2016
02.11.2016

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-003-525 k č.sp.: NBS1-000-001-190 02.11.2016
28.11.2016

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-003-777 k č.sp.: NBS1-000-001-920 29.11.2016
30.11.2016

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-003-777 k č.sp.: NBS1-000-001-920 02.12.2016
04.11.2016

GEVORKYAN, s.r.o.

č.z.: 100-000-004-001 k č.sp.: NBS1-000-001-419 04.11.2016
05.05.2017

UMOSS, spol. s r.o.

č.z.: 100-000-004-154 k č.sp.: NBS1-000-004-154 30.05.2017
07.11.2016

K Finance Life, s.r.o.

č.z.: 100-000-004-519 k č.sp.: NBS1-000-001-469 09.11.2016
09.11.2016

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-005-076 k č.sp.: NBS1-000-002-038 10.11.2016
23.11.2016

Svet Hypoték, s.r.o.

č.z.: 100-000-005-286 k č.sp.: 100-000-002-199 15.12.2016
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>