Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
15.12.2020

Krepsová Žanna

č.z.: 100-000-262-945 k č.sp.: NBS1-000-051-354 15.01.2021
15.12.2020

Badík & Partners s.r.o.

č.z.: 100-000-262-950 k č.sp.: NBS1-000-051-675 13.01.2021
15.12.2020

Family Finance s.r.o.

č.z.: 100-000-262-956 k č.sp.: NBS1-000-051-363 27.01.2021
09.12.2020

Tatry mountain resorts, a.s.

č.z.: 100-000-263-533 k č.sp.: NBS1-000-055-753 10.12.2020
08.12.2020 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-263-732 k č.sp.: NBS1-000-055-801 09.12.2020
08.12.2020 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-263-763 k č.sp.: NBS1-000-055-802 09.12.2020
08.12.2020 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-263-743 k č.sp.: NBS1-000-055-782 09.12.2020
08.12.2020 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-263-789 k č.sp.: NBS1-000-055-779 09.12.2020
08.12.2020 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-263-749 k č.sp.: NBS1-000-055-800 09.12.2020
07.12.2020

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-263-515 k č.sp.: NBS1-000-055-489 07.12.2020
07.12.2020

Československá obchodná banka, a.s.

č.z.: 100-000-262-913 k č.sp.: NBS1-000-055-490 07.12.2020
04.12.2020

NWT, a.s.

č.z.: 100-000-262-150 k č.sp.: NBS1-000-046-531 23.12.2020
03.12.2020

Across Funding, a.s.

č.z.: 100-000-262-588 k č.sp.: NBS1-000-055-596 08.12.2020
03.12.2020

ČSOB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-260-676 k č.sp.: NBS1-000-055-375 11.12.2020
03.12.2020

ČSOB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-260-675 k č.sp.: NBS1-000-055-374 11.12.2020
02.12.2020

VINOHRADY HABSBURG a.s.

č.z.: 100-000-262-759 k č.sp.: NBS1-000-055-623 08.12.2020
02.12.2020

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-262-476 k č.sp.: NBS1-000-055-151 03.12.2020
01.12.2020

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-262-154 k č.sp.: NBS1-000-055-288 01.12.2020
01.12.2020

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-259-214 k č.sp.: NBS1-000-055-130 07.12.2020
01.12.2020 Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-261-268 k č.sp.: NBS1-000-055-360 07.12.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>