Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
20.11.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-204-190 k č.sp.: NBS1-000-043-297 22.11.2019
20.11.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-204-147 k č.sp.: NBS1-000-043-214 22.11.2019
18.11.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-203-056 k č.sp.: NBS12-000-043-738 20.11.2019
15.11.2019

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-203-094 k č.sp.: NBS1-000-043-712 06.12.2019
14.11.2019

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-203-244 k č.sp.: NBS1-000-043-599 20.11.2019
13.11.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-202-424 k č.sp.: NBS1-000-043-625 14.11.2019
12.11.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-202-408 k č.sp.: NBS1-000-043-619 14.11.2019
12.11.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-202-409 k č.sp.: NBS1-000-043-619 14.11.2019
12.11.2019

QNT SK, s.r.o.

č.z.: 100-000-202-665 k č.sp.: NBS1-000-043-082 19.12.2019
11.11.2019

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-202-686 k č.sp.: NBS1-000-038-550 13.11.2019
11.11.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-202-030 k č.sp.: NBS1-000-043-548 14.11.2019
11.11.2019

Československá obchodná banka, a.s.

č.z.: 100-000-202-544 k č.sp.: NBS1-000-036-065 15.11.2019
06.11.2019

Slovak Telekom, a.s.

č.z.: 100-000-200-079 k č.sp.: NBS1-000-042-679 27.11.2019
06.11.2019

PRESS&BURG Finance s.r.o.

č.z.: 100-000-201-728 k č.sp.: NBS1-000-042-312 28.11.2019
29.10.2019

Ing. Juraj Dziak

č.z.: 100-000-200-429 k č.sp.: NBS1-000-042-726 20.11.2019
29.10.2019

Ján Kaňuk Silver

č.z.: 100-000-200-006 k č.sp.: NBS1-000-038-334 20.11.2019
29.10.2019

Alžbeta Sršeňová

č.z.: 100-000-188-488 k č.sp.: NBS1-000-038-333 22.11.2019
29.10.2019 PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. č.z.: 100-000-200-019 k č.sp.: NBS1-000-038-331 18.11.2019
28.10.2019

Bucko Broker, s.r.o.

č.z.: 100-000-199-448 k č.sp.: NBS1-000-034-687 20.11.2019
24.10.2019

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-197-706 k č.sp.: NBS1-000-042-244 14.11.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>