Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
09.12.2019

MIBA CAR Insurance s.r.o.

č.z.: 100-000-207-273 k č.sp.: NBS1-000-043-564 16.12.2019
09.12.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-207-783 k č.sp.: NBS1-000-043-780 10.12.2019
09.12.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-207-756 k č.sp.: NBS1-000-043-295 10.12.2019
09.12.2019

Invest4Life, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-207-447 k č.sp.: NBS1-000-044-109 31.12.2019
05.12.2019

Camplo s.r.o.

č.z.: 100-000-206-890 k č.sp.: NBS1-000-044-151 30.12.2019
05.12.2019

JELLYFISH o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-207-248 k č.sp.: NBS1-000-043-556 17.12.2019
05.12.2019

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-205-856 k č.sp.: NBS1-000-034-374 28.12.2019
05.12.2019 KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. NBS1-000-035-972 24.12.2019
04.12.2019

SWAN Mobile, a.s.

č.z.: 100-000-205-810 k č.sp.: NBS1-000-044-174 05.12.2019
03.12.2019

Tatra - Leasing, s.r.o.

č.z.: 100-000-206-463 k č.sp.: NBS1-000-044-354 06.12.2019
02.12.2019

HAREX s.r.o.

č.z.: 100-000-206-465 k č.sp.: NBS1-000-044-048 23.12.2019
02.12.2019

Achmea B.V.

č.z.: 100-000-204-908 k č.sp.: NBS1-000-044-26 03.12.2019
28.11.2019

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

č.z.: 100-000-205-797 k č.sp.: NBS1-000-042-446 21.12.2019
27.11.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-205-398 k č.sp.: NBS1-000-199-887 03.12.2019
26.11.2019

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-204-599 k č.sp.: NBS1-000-043-977 28.11.2019
26.11.2019

PLAN-ONE HOLDING s.r.o.

č.z.: 100-000-205-341 k č.sp.: NBS1-000-041-607 18.12.2019
25.11.2019

Retail Property Finance II, s.r.o.

č.z.: 100-000-204-121 k č.sp.: NBS1-000-043-906 27.11.2019
25.11.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-205-165 k č.sp.: NBS1-000-043-619 25.11.2019
25.11.2019

RK-ZA spol. s r. o.

č.z.: 100-000-204-896 k č.sp.: NBS1-000-043-634 17.12.2019
22.11.2019

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-203-400 k č.sp.: NBS1-000-043-782 13.12.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>