Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28.05.2019 Československá obchodná banka, a.s. NBS1-000-030-869 05.06.2019
28.05.2019 Prima banka Slovensko, a.s. NBS1-000-030-876 06.06.2019
28.05.2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. NBS1-000-030-878 05.06.2019
28.05.2019 LEONIE FS DVB GmbH č.z.: 100-000-173-153 k č.sp.: NBS1-000-036-876 31.05.2019
28.05.2019 Tatra banka, a.s. NBS1-000-032-614 05.06.2019
28.05.2019 Všeobecná úverová banka, a.s. NBS1-000-028-079 05.06.2019
23.05.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-172-068 k č.sp.: NBS1-000-033-891 28.05.2019
23.05.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-172-136 k č.sp.: NBS1-000-033-805 28.05.2019
21.05.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-171-502 k č.sp.: NBS1-000-033-807 28.05.2019
21.05.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-171-513 k č.sp.: NBS1-000-033-890 28.05.2019
21.05.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-171-497 k č.sp.: NBS1-000-033-802 28.05.2019
21.05.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-171-600 k č.sp.: NBS1-000-037-443 22.05.2019
15.05.2019 BestCredit, s. r. o č. z.: 100-000-170-140, k č. sp.: NBS1-000-026-135 22.05.2019
15.05.2019 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-170-455 k č.sp.: NBS1-000-036-841 16.05.2019
15.05.2019

Mercurius Pro, o.c.p,, a.s.

č.z.: 100-000-170-203 k č.sp.: NBS1-000-035-670 11.06.2019
15.05.2019

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-169-841 k č.sp.: NBS1-000-037-079 05.06.2019
14.05.2019

EMMA GAMMA FINANCE a.s.

č.z.: 100-000-170-013 k č.sp.: NBS1-000-037-362 16.05.2019
13.05.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-169-277 k č.sp.: NBS1-000-037-258 16.05.2019
13.05.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-169-594 k č.sp.: NBS1-000-036-438 15.05.2019
13.05.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-169-597 k č.sp.: NBS1-000-036-438 15.05.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>