Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
14.12.2018 SPPS, a. s. č.z. 100-000-138-609 k č.sp. NBS1-000-030-649 11.01.2019
14.12.2018 SPPS, a. s. č.z. 100-000-138-610 k č.sp. NBS1-000-030-651 11.01.2019
14.12.2018 Payment Institution NFD, a. s. č.z. 100-000-143-150 k č.sp. NBS1-000-031-518 04.01.2019
14.12.2018 Payment Institution NFD, a. s. č.z. 100-000-143-150 k č.sp. NBS1-000-031-518 04.01.2019
21.12.2018 K-PAY a.s. č.z. 100-000-144-154 k č. sp. NBS1-000-020-858 21.12.2018
19.12.2018 Pay Solutions, a. s. č.z. 100-000-144-220 k č.sp. NBS1-000-030-521 17.01.2019
15.01.2019 Trust Pay, a. s. č.z. 100-000-147-777 k č.sp. NBS1-000-031-488 04.02.2019
15.01.2019 Pay Solutions, a. s. č.z. 100-000-147-829 k č.sp. NBS1-000-030-500 04.02.2019
21.02.2019 Payout, s.r.o. č.z. 100-000-154-406 k č.sp. NBS1-000-021-797 22.02.2019
25.10.2016

I.D.C. Holding, a.s.

č.z.: 100-000-001-585 k č.sp.: NBS1-000-000-670 26.10.2016
10.06.2020

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100.000.234.557 k č.sp.: NBS1-000-050-410 10.06.2020
19.03.2020

GPI Europe s.r.o.

č.z.: 100-000-+224-467 k č.sp.: NBS1-000-047-600 15.04.2020
18.10.2016

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.

č.z.: 100-000-000-345 k č.sp.: NBS1-000-000-120 08.11.2016
22.11.2016

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.

č.z.: 100-000-001-182 k č.sp.: NBS1-000-000-902 16.12.2016
24.10.2016

Finod SK s.r.o.

č.z.: 100-000-001-616 k č.sp.: NBS1-000-000-626 05.12.2016
26.10.2016

OK GROUP SLOVAKIA, a. s.

č.z.: 100-000-001-850 k č.sp.: NBS1-000-000-877 21.11.2016
26.10.2016

Demjan Vladimír

č.z.: 100-000-001-854 k č.sp.: NBS1-000-000-878 22.11.2016
26.10.2016

YES PROJECTS, a.s.

č.z.: 100-000-001-872 k č.sp.: NBS1-000-000-880 22.11.2016
26.10.2016

Odziomková Eva, Ing.

č.z.: 100-000-001-875 k č.sp.: NBS1-000-000-881 18.11.2016
26.10.2016

Kocourková Jana, Ing.

č.z.: 100-000-001-880 k č.sp.: NBS1-000-000-258 18.11.2016
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>