Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
30.12.2020

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-266-792 k č.sp.: NBS1-000-056-347 04.01.2021
30.12.2020

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-266-797 k č.sp.: NBS1-000-056-343 04.01.2021
22.12.2020

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-265-301 k č.sp.: NBS1-000-056-065 29.12.2020
18.12.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-265-759 k č.sp.: NBS1-000-055-679 28.12.2020
18.12.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-265-753 k č.sp.: NBS1-000-055-681 28.12.2020
18.12.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-265-758 k č.sp.: NBS1-000-055-680 28.12.2020
18.12.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-265-754 k č.sp.: NBS1-000-055-675 28.12.2020
17.12.2020 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-265-712 k č.sp.: NBS1-000-055-810 17.12.2020
17.12.2020 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-265-719 k č.sp.: NBS1-000-055-807 17.12.2020
17.12.2020 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-265-703 k č.sp.: NBS1-000-055-809 17.12.2020
17.12.2020 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-265-688 k č.sp.: NBS1-000-055-806 17.12.2020
17.12.2020 AXA d.s.s., a.s. č.z.: 100-000-265-550 k č.sp.: NBS1-000-055-671 28.12.2020
17.12.2020 AXA d.s.s., a.s. č.z.: 100-000-265-496 k č.sp.: NBS1-000-055-672 28.12.2020
17.12.2020 AXA d.s.s., a.s. č.z.: 100-000-265-532 k č.sp.: NBS1-000-055-673 28.12.2020
17.12.2020

GOLSTROJ - SM s.r.o.

č.z.: 100-000-265-300 k č.sp.: NBS1-000-056-082 21.12.2020
16.12.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-265-602 k č.sp.: NBS1-000-056-128 22.12.2020
15.12.2020

Investin, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-263-876 k č.sp.: NBS1-000-052-421 13.01.2021
15.12.2020

MH Life, s.r.o.

č.z.: 100-000-264-170 k č.sp.: NBS1-000-055-030 08.01.2021
15.12.2020

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-263-592 k č.sp.: NBS1-000-054-741 09.01.2021
15.12.2020

4D Financial Consulting s.r.o.

č.z.: 100-000-264-353 k č.sp.: NBS1-000-052-075 20.01.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>