Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
30.12.2020

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-266-787 k č.sp.: NBS1-000-056-350 04.01.2021
30.12.2020

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-266-791 k č.sp.: NBS1-000-056-342 04.01.2021
30.12.2020

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-266-792 k č.sp.: NBS1-000-056-347 04.01.2021
30.12.2020

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-266-797 k č.sp.: NBS1-000-056-343 04.01.2021
26.11.2020

Kreps Marcel

č.z.: 100-000-000 k č.sp.: NBS1-000-051-280 31.12.2020
30.11.2020

Prima Alfa, s. r. o.

č.z.: 100-000-261-509 k č.sp.: NBS1-000-051-348 30.12.2020
26.11.2020

Krošlák Štefan

č.z.: 100-000-261-726 k č.sp.: NBS1-000-051-314 29.12.2020
22.12.2020

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-265-301 k č.sp.: NBS1-000-056-065 29.12.2020
17.12.2020 AXA d.s.s., a.s. č.z.: 100-000-265-550 k č.sp.: NBS1-000-055-671 28.12.2020
17.12.2020 AXA d.s.s., a.s. č.z.: 100-000-265-496 k č.sp.: NBS1-000-055-672 28.12.2020
17.12.2020 AXA d.s.s., a.s. č.z.: 100-000-265-532 k č.sp.: NBS1-000-055-673 28.12.2020
18.12.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-265-759 k č.sp.: NBS1-000-055-679 28.12.2020
18.12.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-265-753 k č.sp.: NBS1-000-055-681 28.12.2020
18.12.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-265-758 k č.sp.: NBS1-000-055-680 28.12.2020
18.12.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-265-754 k č.sp.: NBS1-000-055-675 28.12.2020
30.11.2020

ZSE Energia, a.s.

č.z.: 100-000-261-424 k č.sp.: NBS1-000-051-574 24.12.2020
04.12.2020

NWT, a.s.

č.z.: 100-000-262-150 k č.sp.: NBS1-000-046-531 23.12.2020
16.12.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-265-602 k č.sp.: NBS1-000-056-128 22.12.2020
17.12.2020

GOLSTROJ - SM s.r.o.

č.z.: 100-000-265-300 k č.sp.: NBS1-000-056-082 21.12.2020
26.11.2020

Minarovičová Zuzana

č.z.: 100-000-261-720 k č.sp.: NBS1-000-051-384 19.12.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>