Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
20.12.2012 Roswell Marketing, s.r.o. ODT-7611/2012-3 21.01.2013
20.12.2012 Arca Consulting, s. r. o. ODT-12374/2012-1 11.01.2013
21.12.2012 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ODT-13064/2012-1 02.01.2013
21.12.2012 HRB Finance Group s.r.o. ODT-7634/2012-3 21.01.2013
21.12.2012 Kaššay Adrian ODT-7703/2012-3 21.01.2013
21.12.2012 Reliance Group, s.r.o. ODT-7641/2012-3 15.01.2013
21.12.2012 Struhár, Ing. Pavol ODT-7763/2012-3 22.01.2013
02.01.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-13482/2012-1 07.01.2013
02.01.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-13483/2012-1 07.01.2013
02.01.2013 Poisťovňa poštovej banky a.s. ODT-12158/2012-2 22.04.2013
03.01.2013 INVISION Capital Management a. s. ODT-12850/2012-1 24.01.2013
03.01.2013 NFP, s.r.o. ODT-7614/2012-3 31.01.2013
04.01.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-13305/2012-1 08.01.2013
08.01.2013 Diners Club CS, s.r.o. ODB-12961-2/2012 11.01.2013
08.01.2013 Diners Club CS, s.r.o. ODB-12960-3/2012 11.01.2013
08.01.2013 Prima banka Slovensko, a. s. ODB-10/2013 15.01.2013
09.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-89/2013 17.01.2013
09.01.2013 GE Money, a.s. ODT-13421/2012 14.01.2013
09.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-75/2013-1 10.01.2013
09.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-72/2013-1 10.01.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>