Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28.10.2021

Avanea, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-312-505 k č.sp.: NBS1-000-058-266 03.11.2021
02.11.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-312-827 k č.sp.: NBS1-000-065-518 11.11.2021
02.11.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-312-826 k č.sp.: NBS1-000-065-516 11.11.2021
02.11.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-312-824 k č.sp.: NBS1-000-065-517 11.11.2021
02.11.2021

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-311-030 k č.sp.: NBS1-000-064-668 25.11.2021
03.11.2021

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-314-014 k č.sp.: NBS1-000-061-913 04.11.2021
03.11.2021

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

č.z.: 100-000-291-681 k č.sp.: NBS1-000-061-703 15.11.2021
04.11.2021 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-314-089 k č.sp.:NBS1-000-065-138 05.11.2021
08.11.2021

JOJ Media House, a.s.

č.z.: 100-000-313-544 k č.sp.: NBS1-000-065-685 09.11.2021
08.11.2021

Poisti sa online, s.r.o.

č.z.: 100-000-314-854 k č.sp.: NBS1-000-314-854 09.12.2021
09.11.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-315-209 k č.sp.: NBS1-000-066-035 08.12.2021
10.11.2021

SHEA BEAT a.s.

č.z.: 100-000-315-169 k č.sp.: NBS1-000-058-457 01.12.2021
10.11.2021

Slovak Telekom, a.s.

č.z.: 100-000-314-754 k č.sp.: NBS1-000-065-435 01.12.2021
11.11.2021

Generali Slovenská distribúcia, a. s.

č.z.: 100-000-315-187 k č.sp.: NBS1-000-064-820 15.11.2021
15.11.2021

Pro Partners Holding, a.s.

č.z.: 100-000-315-952 k č.sp.: NBS1-000-066-173 15.11.2021
15.11.2021

Mint Metropolis a.s.

č.z.: 100-000-315-993 k č.sp.: NBS1-000-066-177 15.11.2021
18.11.2021

JNP Finance, a.s.

č.z.: 100-000-316-676 k č.sp.: NBS1-000-062-724 10.12.2021
18.11.2021

iHolding, s.r.o.

č.z.: 100-000-316-680 k č.sp.: NBS1-000-059-037 26.11.2021
22.11.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-317-020 k č.sp.: NBS1-000-066-386 30.11.2021
22.11.2021

365.bank, a. s.

č.z.: 100-000-316-595 k č.sp.: NBS1-000-066-310 23.11.2021
Zobraziť stránku: << < 211 212 213 214 215 216 > >>