Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
18.09.2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky ODT-9315/2014-1 29.09.2014
20.08.2015

GoldFinance1, s.r.o.

ODT-9316/2015-1 25.08.2015
22.08.2013 UniCredit Bank Slovakia, a.s. ODT-9322/2013-1 23.08.2013
21.10.2014 CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. ODT-9330/2014-1 12.11.2014
21.10.2014 CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. ODT-9332/2014-1 12.11.2014
16.08.2016

FINSUN, s.r.o.

ODT-9344/2016-1 09.09.2016
19.08.2015

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

ODT-9357/2015-1 28.08.2015
19.08.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ODT-9358/2015-1 28.08.2015
30.01.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ODT-940/2015-1 02.02.2015
30.01.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ODT-941/2015-1 02.02.2015
23.09.2014 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ODT-9427/2014 09.10.2014
17.08.2015

Slovenská sporiteľňa, a.s.

ODT-9452/2015-1 18.08.2015
09.08.2016

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

ODT-9452/2016-1 08.09.2016
17.08.2015

Slovenská sporiteľňa, a.s.

ODT-9453/2015-1 18.08.2015
24.08.2016

Finančné centrum, a.s.

ODT-9457/2016-1 16.09.2016
18.08.2016

Pisák Miloš, MUDr.

ODT-9459/2016-1 08.09.2016
03.03.2015

KBC Asset Management S.A.

ODT-9468/2014-2 25.03.2015
04.07.2013 Burza cenných papierov v Bratislave a.s. ODT-947/2013/3 19.07.2013
12.03.2015

Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

ODT-9488/2014-16 12.03.2015
22.09.2016

Slovak Investment Services s.r.o.

ODT-9517/2016-1 27.09.2016
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 > >>