Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
22.03.2021

Exchange.sk, s. r. o.

č.z.: 100-000-279-447 k č.sp.: NBS1-000-058-048 27.04.2021
27.04.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-284-586 k č.sp.: NBS1-000-059-336 29.04.2021
27.04.2021

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-284-939 k č.sp.: NBS1-000-059-720 29.04.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-282-407 k č.sp.: NBS1-000-059-192 04.05.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-282-414 k č.sp.: NBS1-000-059-193 04.05.2021
12.04.2021

s Autoleasing SK, s.r.o.

č.z.: 100-000-281-955 k č.sp.: NBS1-000-059-069 04.05.2021
29.04.2021

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-285-127 k č.sp.: NBS1-000-060-110 05.05.2021
29.04.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-258-801 k č.sp.: NBS1-000-055-154 07.05.2021
30.04.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-285-158 k č.sp.: NBS1-000-053-525 11.05.2021
30.04.2021

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-248-942 k č.sp.: NBS1-000-053-345 11.05.2021
06.05.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-286-734 k č.sp.: NBS1-000-058-836 11.05.2021
06.05.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-286-730 k č.sp.: NBS1-000-058-837 11.05.2021
30.04.2021

PARTNERS poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-285-695 k č.sp.: NBS1-000-054-367 11.05.2021
11.05.2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-286-776 k č.sp.: NBS1-000-060-519 12.05.2021
12.05.2021

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-287-468 k č.sp.: NBS1-000-060-174 12.05.2021
05.05.2021

SAB o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-286-448 k č.sp.: NBS1-000-059-027 13.05.2021
19.04.2021

ZENIT kapital o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-283-665, k č.sp.: NBS1-000-057-078 13.05.2021
11.05.2021

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-286-957 k č.sp.: NBS1-000-060-463 14.05.2021
21.04.2021

CreditCall, s.r.o.

č.z.: 100-000-283-922 k č.sp.: NBS1-000-058-470 14.05.2021
11.05.2021

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-287-341 k č.sp.: NBS1-000-060-451 14.05.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 > >>