Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12.08.2013 Scania Finance Slovak Republic s. r. o. ODT-9005/2013 14.08.2013
12.08.2015

LMT Insurance, s.r.o.

ODT-9005/2015-1 13.08.2015
22.09.2014 STABILITA, d.d.s., a.s. ODT-9011/2014-1 25.09.2014
22.09.2014

STABILITA, d.d.s., a.s.

ODT-9013/2014-1 25.09.2014
09.09.2013 NRF, s.r.o. ODT-9016/2013-1 30.09.2013
04.08.2015

Arca Capital Slovakia, a.s.

ODT-9041/2015-1 05.08.2015
04.08.2015

Československá obchodná banka, a.s.

ODT-9042/2015-1 06.08.2015
25.07.2016

Nova Green Finance, a.s.

ODT-9058/2016-1 26.07.2016
25.07.2016

Nova Green Finance, a.s.

ODT-9059/2016-1 26.07.2016
25.07.2016

Nova Green Finance, a.s.

ODT-9060/2016-1 26.07.2016
05.08.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ODT-9078/2015-1 26.08.2015
05.08.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ODT-9079/2015-1 26.08.2015
05.08.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ODT-9080/2015-1 26.08.2015
16.09.2015

Soul Agency s.r.o.

ODT-9092/2015-1 16.09.2015
16.10.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-9113-1/2014-1 17.10.2014
16.10.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-9113-2/2014-1 17.10.2014
16.10.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-9113-3/2014-1 17.10.2014
16.10.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-9113-4/2014-1 17.10.2014
16.10.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-9113-5/2014-1 17.10.2014
16.10.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-9113-6/2014-1 17.10.2014
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 > >>