Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
16.03.2021

Slovak Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-277-469 k č.sp.: NBS1-000-058-643 08.04.2021
16.03.2021

Slovak Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-277-361 k č.sp.: NBS1-000-058-616 09.04.2021
16.03.2021

Slovak Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-277-468 k č.sp.: NBS1-000-058-616 09.04.2021
17.03.2021

Arthemys s. r. o.

č.z.: 100-000-278-472 k č.sp.: NBS1-000-058-325 14.04.2021
18.03.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-278-772 k č.sp.: NBS1-000-058-911 25.03.2021
18.03.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-278-775 k č.sp.: NBS1-000-058-913 25.03.2021
22.03.2021

Exchange.sk, s. r. o.

č.z.: 100-000-279-447 k č.sp.: NBS1-000-058-048 27.04.2021
22.03.2021

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-277-879 k č.sp.: NBS1-000-058-380 10.04.2021
22.03.2021

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-277-703 k č.sp.: NBS1-000-058-381 10.04.2021
22.03.2021

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-278-965 k č.sp.: NBS1-000-058-404 10.04.2021
22.03.2021

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-278-952 k č.sp.: NBS1-000-058-403 10.04.2021
24.03.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-279-546 k č.sp.: NBS1-000-059-084 29.03.2021
24.03.2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-278-357 k č.sp.: NBS1-000-058-824 29.03.2021
25.03.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-279-984 k č.sp.: NBS1-000-057-664 29.03.2021
25.03.2021

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-280-103 k č.sp.: NBS1-000-058-471 30.03.2021
29.03.2021

JUST Credit j.s.a.

č.z.: 100-000-280-319 k č.sp.: NBS1-000-058-152 23.04.2021
29.03.2021

JUST Credit j.s.a.

č.z.: 100-000-280-332 k č.sp.: NBS1-000-058-464 23.04.2021
29.03.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-138 k č.sp.: NBS1-000-057-952 08.04.2021
29.03.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-137 k č.sp.: NBS1-000-057-951 08.04.2021
29.03.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-172 k č.sp.: NBS1-000-057-953 08.04.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 > >>