Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
13.12.2016 NFD, a.s. č.z. 100-000-009-393 k č. sp. NBS1-000-003-040 02.01.2017
09.09.2016 NFD, a.s. ODB - 9953/2016-1 29.09.2016
09.06.2016 NFD a.s. ODB-5926-2/2016-1 28.06.2016
28.05.2015 NFD a.s. ODB-10851/2014-7 17.06.2015
Zobraziť stránku: << < 1 2 > >>