Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
27.09.2019

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-193-623 k č.sp.: NBS1-000-036-912 01.10.2019
26.09.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-194-186 k č.sp.: NBS1-000-041-299 30.09.2019
26.09.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-194-299 k č.sp.: NBS1-000-041-295 30.09.2019
25.09.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-194-004 k č.sp.: NBS1-000-041-389 26.09.2019
25.09.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-193-826 k č.sp.: NBS1-000-041-360 26.09.2019
25.09.2019

General Consultings.r.o.

č.z.: 100-000-193-071 k č.sp.: NBS1-000-040-477 10.10.2019
25.09.2019

Stock Markets s.r.o.

č.z.: 100-000-194-109 k č.sp.: NBS1-000-040-930 22.10.2019
24.09.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-191-441 k č.sp.: NBS1-000-041-529 26.09.2019
20.09.2019 Tatra-Leasing, s. r. o. č. z.: 100-000-193-025 k č. sp.: NBS1-000-041-862 24.09.2019
20.09.2019 Tatra-Leasing, s. r. o. č. z.: 100-000-193-026 k č. sp.: NBS1-000-041-863 24.09.2019
18.09.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-191-444 k č.sp.: NBS1-000-041-530 20.09.2019
18.09.2019

J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a.s.

č.z.: 100-000-192-050 k č.sp.: NBS1-000-041-649 20.09.2019
12.09.2019

Mercurius Pro, o.c.p,, a.s.

č.z.: 100-000-191-822 k č.sp.: NBS1-000-191-822 23.09.2019
12.09.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-041-309 k č.sp.: NBS1-000-041-309 16.09.2019
12.09.2019

SAB o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-190-369 k č.sp.: NBS1-000-041-318 23.09.2019
12.09.2019 Tatra banka, a.s. č.z.: 100-000-191-136 k č.sp.: NBS1-000-036-856 12.09.2019
11.09.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-191-426 k č.sp.: NBS1-000-039-452 17.09.2019
11.09.2019

J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a.s.

č.z.: 100-000-190-113 k č.sp.: NBS1-000-041-289 11.09.2019
10.09.2019

OPTIVISTA, s. r. o.

č.z.: 100-000-191-103 k č.sp.: NBS1-000-040-928 13.09.2019
10.09.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-191-251 k č.sp.: NBS1-000-041-076 12.09.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>