Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
29.07.2020

s Autoleasing SK, s.r.o.

č.z.: 100-000-243-455 k č.sp.: NBS1-000-052-300 19.08.2020
29.07.2020

s Autoleasing SK, s.r.o.

č.z.: 100-000-242-990 k č.sp.: NBS1-000-052-299 19.08.2020
13.08.2020

Across Properties, a.s.

č.z.: 100-000-245-014 k č.sp.: NBS1-000-052-582 19.08.2020
19.08.2020

Across Properties, a.s.

č.z.: 100-000-245-848 k č.sp.: NBS1-000-052-734 24.08.2020
19.08.2020

Across Properties, a.s.

č.z.: 100-000-245-853 k č.sp.: NBS1-000-052-735 24.08.2020
28.07.2020

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-243-341 k č.sp.: NBS1-000-051-567 30.08.2020
10.08.2020

ŠPRINT plus, s.r.o.

č.z.: 100-000-245-324 k č.sp.: NBS1-000-052-637 02.09.2020
28.07.2020

Brezianská Michaela

č.z.: 100-000-243-319 k č.sp.: NBS1-000-051-969 04.09.2020
17.08.2020

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-246-238 k č.sp.: NBS1-000-052-468 07.09.2020
27.08.2020

NoStress.sk s. r. o.

č.z.: 100-000-247-583 k č.sp.: NBS1-00-052-822 10.09.2020
11.09.2020

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-250-014 k č.sp.: NBS1-000-053-272 11.09.2020
19.08.2020

4D Financial Consulting s.r.o.

č.z.: 100-000-246-363 k č.sp.: NBS1-000-052-500 11.09.2020
08.09.2020

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-248-946 k č.sp.: NBS1-000-053-269 11.09.2020
07.09.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-248-013 k č.sp.: NBS1-000-053-100 11.09.2020
07.09.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-248-011 k č.sp.: NBS1-000-053-099 11.09.2020
08.09.2020

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-248-602 k č.sp.: NBS1-000-044-808 14.09.2020
11.09.2020

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-249-914 k č.sp.: NBS1-000-053-025 17.09.2020
14.09.2020 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. č. z.: 100-000-250-282 k č. sp.: NBS1-000-053-466 17.09.2020
07.09.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-246-354 k č.sp.: NBS1-000-052-787 18.09.2020
16.09.2020

UNIQA poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-250-399 k č.sp.: NBS1-000-049-929 18.09.2020
Zobraziť stránku: << < 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 > >>