Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
10.06.2020

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-231-960 k č.sp.: NBS1-000-050-332 07.07.2020
10.06.2020

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-231-961 k č.sp.: NBS1-000-050-331 07.07.2020
10.06.2020

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-234-201 k č.sp.: NBS1-000-049-292 07.07.2020
10.06.2020

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-234-203 k č.sp.: NBS1-000-049-294 07.07.2020
08.07.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-238-387 k č.sp.: NBS1-000-051-357 10.07.2020
19.06.2020

GENERAL FACTORING, a.s.

č.z.: 100-000-236-546 k č.sp.: NBS1-000-048-547 10.07.2020
06.07.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-231-870 k č.sp.: NBS1-000-049-853 14.07.2020
10.07.2020

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-240-848 k č.sp.: NBS1-000-051-570 14.07.2020
16.07.2020

WIGRO - fin, s. r. o.

č.z.: 100-000-241-593 k č.sp.: NBS1-000-050-669 16.07.2020
16.07.2020

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-241-681 k č.sp.: NBS1-000-051-773 22.07.2020
25.06.2020

RENOMIA, s.r.o.

č.z.: 100-000-236-789 k č.sp.: NBS1-000-049-998 22.07.2020
02.06.2020

Broker Investments, s.r.o.

č.z.: 100-000-232-750 k č.sp.: NBS1-000-044-532 22.07.2020
21.07.2020

Tatra - Leasing, s.r.o.

č.z.: 100-000-241-622 k č.sp.: NBS1-000-052-087 24.07.2020
06.07.2020

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-239-712 k č.sp.: NBS1-000-051-287 24.07.2020
17.07.2020

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-236-585 k č.sp.: NBS1-000-051-271 24.07.2020
27.07.2020

O2 Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-241-995 k č.sp.: NBS1-000-051-937 28.07.2020
06.07.2020

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-204-154 k č.sp.: NBS1-000-043-956 28.07.2020
28.07.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-242-208 k č.sp.: NBS1-000-052-062 29.07.2020
18.05.2020

GENERAL FACTORING, a.s.

č.z.: 100-000-231-083 k č.sp.: NBS1-000-048-546 29.07.2020
10.07.2020

Orange Finance s.r.o.

ODB-NBS1-000-050-753 31.07.2020
Zobraziť stránku: << < 181 182 183 184 185 186 187 188 > >>