Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-685 k č.sp.: NBS1-000-049-411 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-715 k č.sp.: NBS1-000-049-413 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-704 k č.sp.: NBS1-000-049-399 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-706 k č.sp.: NBS1-000-049-398 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-707 k č.sp.: NBS1-000-049-397 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-708 k č.sp.: NBS1-000-049-395 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-701 k č.sp.: NBS1-000-049-401 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-709 k č.sp.: NBS1-000-049-394 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-696 k č.sp.: NBS1-000-049-404 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-697 k č.sp.: NBS1-000-049-403 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-699 k č.sp.: NBS1-000-049-402 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-702 k č.sp.: NBS1-000-049-400 22.06.2020
12.06.2020

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-681 k č.sp.: NBS1-000-049-412 22.06.2020
19.06.2020

JUST Credit j.s.a.

č.z.: 100-000-236-456 k č.sp.: NBS1-000-050-766 23.06.2020
24.06.2020

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-237-369 k č.sp.: NBS1-000-051-089 24.06.2020
05.06.2020

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-234-098 k č.sp.: NBS1-000-046-731 26.06.2020
05.06.2020

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-233-933 k č.sp.: NBS1-000-047-181 26.06.2020
08.06.2020

EDYPLUS, s. r. o.

č.z.: 100-000-234-056 k č.sp.: NBS1-000-050-214 30.06.2020
29.06.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-236-439 k č.sp.: NBS1-000-050-756 30.06.2020
25.06.2020

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-237-386 k č.sp.: NBS1-000-050-559 30.06.2020
Zobraziť stránku: << < 181 182 183 184 185 186 > >>