Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
11.06.2020 Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-233-525 k č.sp.: NBS1-000-050-178 11.06.2020
10.06.2020

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-234-744 k č.sp.: NBS1-000-050-062 12.06.2020
22.05.2020

Maladinovo, s.r.o.

č.z.: 100-000-231-549 k č.sp.: NBS1-000-048-749 12.06.2020
22.05.2020

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-231-869 k č.sp.: NBS1-000-049-854 15.06.2020
10.06.2020 Union poisťovňa, a. s. 100-000-234-990 15.06.2020
08.06.2020

EN Partner poistenie s. r. o.

č.z.: 100-000-234-513 k č.sp.: NBS1-000-049-482 16.06.2020
15.06.2020

HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.

č.z.: 100-000-234-822 k č.sp.: NBS1-000-050-451 16.06.2020
12.06.2020

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-235-078 k č.sp.: NBS1-000-049-841 17.06.2020
12.06.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-230-974 k č.sp.: NBS1-000-048-469 17.06.2020
12.06.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-230-970 k č.sp.: NBS1-000-048-470 17.06.2020
12.06.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-230-973 k č.sp.: NBS1-000-048-471 17.06.2020
12.06.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-230-968 k č.sp: NBS1-000-048-472 17.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-949 k č.sp.: NBS1-000-049-674 18.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-993 k č.sp.: NBS1-000-049-673 18.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-997 k č.sp.: NBS1-000-049-672 18.06.2020
11.06.2020

HB Reavis Investment Management správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-239 k č.sp.: NBS1-000-043-646 19.06.2020
18.06.2020

Eurovea byty, s. r. o.

č.z.: 100-000-235-685 k č.sp.: NBS1-000-050-656 22.06.2020
18.06.2020

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-236-464 k č.sp.: NBS1-000-049-793 22.06.2020
02.06.2020

EUROLEASING SK s.r.o.

č.z.: 100-000-223-903 k č.sp.: NBS1-000-048-263 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-710 k č.sp.: NBS1-000-049-410 22.06.2020
Zobraziť stránku: << < 181 182 183 184 185 186 > >>