Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
22.05.2020

SAB Financial Group a.s.

č.z.: 100-000-231-162 k č.sp.: NBS1-000-049-705 26.05.2020
22.05.2020

SAB Financial Group a.s.

č.z.: 100-000-231-166 k č.sp.: NBS1-000-049-707 26.05.2020
14.05.2020

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-230-576 k č.sp.: NBS1-000-046-498 28.05.2020
11.05.2020

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-229-544 k č.sp.: NBS1-000-049-393 29.05.2020
26.05.2020 ČSOB Poisťovňa, a.s. NBS1-000-046-695 29.05.2020
11.05.2020

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-229-548 k č.sp.: NBS1-000-049-392 30.05.2020
26.05.2020

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-232-415 k č.sp.: NBS1-000-049-945 01.06.2020
28.05.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-232-287 k č.sp.: NBS1-000-049-931 02.06.2020
22.05.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-721 k č.sp.: NBS1-000-049-409 03.06.2020
29.05.2020

Tatra - Leasing, s.r.o.

č.z.: 100-000-232-262 k č.sp.: NBS1-000-049-927 05.06.2020
29.05.2020

Dynastion Aura s. r. o.

č.z.: 100-000-231-933 k č.sp.: NBS1-000-047-598 05.06.2020
03.06.2020

Tatra banka, a.s.

č.z.: 100-000-233-406 k č.sp.: NBS1-000-050-166 05.06.2020
19.05.2020

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-228-751 k č.sp.: NBS1-000-048-826 08.06.2020
08.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-234-303 k č.sp.: NBS1-000-049-675 09.06.2020
08.06.2020

OMNI FINANCE, s.r.o.

č.z.: 100-000-233-057 k č.sp.: NBS1-000-048-944 09.06.2020
10.06.2020

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100.000.234.557 k č.sp.: NBS1-000-050-410 10.06.2020
20.05.2020

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-231-338 k č.sp.: NBS1-000-049-753 10.06.2020
07.04.2020

FF SK, a.s.

č.z.: 100-000-226-543 k č.sp.: NBS1-000-044-531 10.06.2020
05.06.2020

Všeobecná úverová banka, a.s.

č.z.: 100-000-233-684 k č.sp.: NBS1-000-050-246 11.06.2020
11.06.2020 Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-233-524 k č.sp.: NBS1-000-050-177 11.06.2020
Zobraziť stránku: << < 181 182 183 184 185 186 > >>